HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 29/09/2564 ]
ยอดนักเรียนขอฉีดไฟเซอร์ไม่ปังจี้ทำความเข้าใจ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนได้รายงานเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ใ ห้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งขณะนี้ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย. นักเรียนทั้งหมด 5,048,081 คน แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 3,618,166 คน คิดเป็นร้อยละ 71.67 โดยในวันที่ 30 ก.ย. จะได้ภาพรวมการสรุปข้อมูลทั้งหมด ขณะเดียวกันจะมอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนถึงการฉีดวัคซีน เนื่องจากอาจจะมีสถานศึกษาบางจังหวัดที่ยังไม่เข้าใจแผนการฉีดวัคซีน นอกจากนี้จะมีการสำรวจนักเรียนที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน มีความกังวลใจอะไรหรือไม่ เพราะแผนการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จะเริ่มวันที่ 4 ต.ค.นี้แล้ว ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยที่สุด
          รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สถานศึกษาที่มีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แต่นักเรียนรายนั้นไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่นักเรียนไปพักอาศัยอยู่จังหวัดไหนให้สถานศึกษาจัดทำรายชื่อนักเรียนรายนั้นแยกต่างหาก เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเด็กอยู่ที่ไหนให้ฉีดที่นั่น โดยกรมควบคุมโรค สธ.จัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน.


pageview  1192151    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved