HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 30/09/2564 ]
เอทีเคเถื่อนขายเกลื่อน

 ในขณะที่โควิด-19 ยังระบาดเป็นวงกว้างและรุนแรงแต่รัฐพยายามวางแผน "เปิดประเทศ" เพื่อฟื้นชีพประชาชน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ
          สิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการเปิดประเทศอย่าง "ปลอดภัย" นอกเหนือจาก "วัคซีน" แล้วยังมีชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "เอทีเค"
          ที่ประชาชน และภาคธุรกิจต้องซื้อหาไว้เพื่อตรวจหาเชื้อตนเอง และพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนเปิดบริษัทห้างร้านหรือเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่มีคนรวมกันมากๆเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ
          แต่ปัญหา คือ ราคาที่ยังแพงอยู่แม้ขณะนี้ราคาลดลงบ้างแล้ว จนกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่หนักเอาการของทั้งประชาชน และภาคธุรกิจ เพราะไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวแล้วจบ แต่ต้องตรวจหาเชื้อเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบ
          ภาคเอกชนจึงต้องการให้รัฐทำให้ราคาเอทีเคปรับลดลงมาอีกเป็นไม่เกินชุดละ 100 บาท จากปัจจุบันเฉลี่ยชุดละ 220-250 บาท บางยี่ห้อกว่า 300 บาท แต่บางยี่ห้อ โดยเฉพาะที่นำเข้าจากจีน ต่ำกว่า 100 บาท
          นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเอทีเคที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากประเทศเพื่อนบ้านหรือ "เอทีเคเถื่อน" ทะลักเข้ามาขายในประเทศเกลื่อนกลาดโดยเฉพาะตามตลาดนัด เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, IG
          โดยเอทีเคเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าเหล่านี้อาจไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อ เมื่อนำมาตรวจแล้วอาจให้ผลที่คลาดเคลื่อน อีกทั้งยังอาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้ หากประชาชน ภาคธุรกิจ ซื้อหามาตรวจกันมากๆ ก็อาจส่งผลเสียต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้
          จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำเข้าเอทีเคเถื่อนไม่ให้เข้ามาวางขายในประเทศโดยเร็วที่สุด อย่าปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเด็ดขาด!!
          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประชาชนหาซื้อเอทีเคที่ผ่าน อย.และวางขายตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำได้ง่ายขึ้น เพราะมีวางขาย 28 ยี่ห้อ จากที่ผู้นำเข้ากว่า 40 รายได้ขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้วกว่า 50 ยี่ห้อ อีกทั้งยังมีเอทีเคที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกฟรีให้ประชาชนอีก 8.5 ล้านชิ้น
          โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสมาร์ทโฟนเข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เลือกเมนู "ชุดตรวจเอทีเค" ทำแบบประเมินความเสี่ยงหากผลพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถรับเอทีเคจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้เลย
          ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ถือบัตรประชาชนไปขอรับได้ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนนำไปจัดส่งให้ถึงบ้านสำหรับในกรุงเทพฯ ที่อาจไม่มีผู้นำชุมชน หรือ อสม.อาจรับได้ที่คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ
          แม้ว่าประชาชนเข้าถึงเอทีเคได้ง่ายขึ้น และตรวจหาเชื้อได้ทันทีแต่ยังจำเป็นต้องป้องกันโควิดแบบ "ครอบจักรวาล" เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัยที่สุด.


pageview  1201511    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved