HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 31/05/2564 ]
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนคนพิการพื้นที่เสี่ยงถึง 5 มิ.ย.

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่า พก.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. สำหรับคนพิการทุกประเภทที่มีอายุ 18-59 ปี พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กรมการแพทย์ ดำเนินการให้ผู้พิการได้รับวัคซีน
          อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการดูแลช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวในภาวะวิกฤติโควิด-19 พม.ได้บูรณาการขับเคลื่อนงานกับองค์กรด้านคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งทีมเรามีเรา โดยการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์  ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 และแอปพลิเคชัน TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ นอกจากนี้ พม.ยังได้ร่วมมือกับ สธ.และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์เพื่อรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนพิการที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย  ให้มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เปิดบริการในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ สอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือ 09-2984-7199.


pageview  1182112    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved