HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 23/02/2555 ]
อัดปัดฝุ่นเก็บ"30 บาท" ซ้ำเติมคนจน
          ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์ นักวิจัยอิสระ แถลงข่าว "ทำไมจึงไม่ควรเก็บ 30 บาท" จัดโดยกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ว่าจากการรวบรวมผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งของสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่ามีประเด็นการรื้อฟื้นนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท รักษาทุกโรคนั้น มีเหตุผลที่ไม่เชื่อมโยงหลายประการ โดยเฉพาะหากต้องการรีแบนด์เพื่อช่วยสถานพยาบาลที่ประสบภาวะขาดทุนยิ่งไม่มีเหตุผล เนื่องจากข้อมูลพบว่าสาเหตุหลักของโรงพยาบาลขาดทุนมากจากปัญหาค่าตอบแทน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30-40 ของปีงบประมาณ 2552 ซึ่งค่าตอบแทนนี้เป็นค่าตอบแทนในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน แต่การจะมาผลักภาระโดยให้ประชาชนในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองเป็นผู้แบกโดยการร่วมจ่าย 30 บาท ถือว่าไม่ถูกต้อง การเก็บ 30 บาท จึงเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างชัดเจน 
          ภญ.อุษาวดีกล่าวต่อว่า หากเก็บ 30 บาทในประชาชนที่มีสิทธิ์ตามบัตรทอง คิดเป็นเงินประมาณ 1,900 ล้านบาท ซึ่งเล็กน้อยมาก ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่าตอบแทน หรือโรงพยาบาลขาดทุนเลย แต่เป็นการซ้ำเติมคนจน ซึ่งข้อมูลในปี 2550 พบว่ามีประชาชนที่เข้ารับการรักษา โดยเฉพาะในกลุ่มคนจน รายได้น้อย มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 79 บาทต่อคนต่อเดือน โดยที่ต้องจ่ายออกไปเป็นเงินสดอยู่ที่ 76 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่คนกลุ่มที่มีฐานะ พบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 880 บาทต่อคนต่อเดือน โดยที่ต้องจ่ายออกไปเป็นเงินสด 511 บาทต่อคนต่อเดือน 
          น.ศ.กชนุช แสงแถลง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสิทธิบัตรทองถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในเขตของ กทม.จำนวน 589 คน พบว่า ควรยกเลิกนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท เพราะจะเป็นการซ้ำเติมคนจนมากขึ้น

pageview  1174833    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved