HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 21/04/2564 ]
ปรับระบบทีมสายด่วน 1668 รับผู้ป่วย

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ สายด่วนเฉพาะกิจ 1668 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในการหาเตียงระหว่างเวลา 08.00-22.00 น. ทำงานร่วมกับสายด่วน 1669 ของกรุงเทพมหานคร และสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับสาย 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ทั้งติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของอาการเป็นระยะระหว่างรอเข้าโรงพยาบาลทีมงานสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสา 150คน แบ่งทำงานเป็น 4 ทีมหลัก ได้แก่ 1.ทีมรับสายด่วน 1668 จากผู้ป่วยและสอบถามรายละเอียดให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตัว 2.ทีมข้อมูล 3.ทีมแพทย์และ 4.ทีมประสานงานขอเตียงจากโรงพยาบาลเป้าหมายหรือศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาล ผ่านศูนย์ส่งต่อ รพ.ราชวิถีรวม ทั้งโทร.เยี่ยมติดตามอาการของผู้ป่วยที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 1,200 ราย หากมีปัญหาการโทร.อาจจะใช้ LINE @sabaideebot เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ป่วย ทั้งนี้ สายด่วน 1668 ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการผู้ป่วยได้เร็วขึ้น.


pageview  1180746    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved