HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 03/08/2563 ]
เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก

มุกดาหาร-เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นางจินตวีร์ จินตนะกุล หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.มุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจ นร.ร.ร.อนุบาลปัญญานันท์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก กำชับครูพี่เลี้ยงให้เน้นดูแลด้านความสะอาดในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ ให้เด็กล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก หากพบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านและให้พักรักษาจนกว่าจะหาย หากพบว่ามีเด็กป่วยหลายคนชั้นเดียวกันก็ควรพิจารณาปิดห้องเรียนนั้นๆ และถ้าพบเด็กป่วยหลายห้อง ควรพิจารณาปิดโรงเรียนทำความสะอาด และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที.


pageview  1174890    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved