HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 10/08/2563 ]
ระวัง โรคชิคุนกุนยา หลังพบป่วยอื้อ

  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยาในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัดไม่มีผู้เสียชีวิต ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือภาคกลางรองลงมาคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตามลำดับ โดยจากระบบเฝ้าระวังโรคพบจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จันทบุรี อุทัยธานี ลำพูน เลย และตราด ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาคของไทย ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน จึงทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ โรคชิคุนกุนยาเป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง มียุงลายเป็นพาหะสามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากในฤดูฝน ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวม หรือข้ออักเสบร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่นหรืออ่อนเพลียไม่มีการรักษาเฉพาะ ใช้การรักษาตามอาการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ร่วมกับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา
          อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา รวมถึงการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดด้วยการทายากันยุง กำจัดยุงในบ้าน และนอนกางมุ้ง โดย คร.ขอแนะนำว่ายุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สามารถพบได้ทุกจังหวัด และขอให้โรงพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ปวดข้อ มีผื่น หรือมีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่เกล็ดเลือดอยู่ในระดับปกติ และเมื่อพบผู้ป่วยควรรายงานผู้สงสัยหรือผู้ป่วยต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อการลงควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว.


pageview  1174891    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved