HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 01/07/2563 ]
ชง 3 ด้านรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อโรคโควิด-19 คลี่คลายว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ 1.จัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลพร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทยซึ่งรวมผู้ติดตาม โดยผู้ป่วยต่างชาติและผู้ติดตามต้องนัดหมายล่วงหน้า และกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่นำเชื้อมาแพร่ระบาดในไทย 2.เห็นชอบให้ไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ และ 3.มาตรการพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์ รองรับการระบาดโควิด-19 โดยเน้นการผลิตในไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบโรคสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับการคัดแยกและการฆ่าเชื้อ และสำหรับการบำบัดรักษาโรค.


pageview  1175651    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved