HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 26/06/2563 ]
มัน มากับอาหาร สารหนูในเห็ดหอมแห้ง

   เห็ดหอมเป็นวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง ส่วนใหญ่ใช้ใส่ในเมนูอาหารจีนเพิ่มให้รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและชาวจีนยังเชื่อว่า เห็ดหอมเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดี มีสรรพคุณทางยามากมายแต่การนำเห็ดหอมแห้งมาปรุงอาหารควรซื้อจากร้านค้าที่มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย เพราะแทนที่จะได้รับประโยชน์อาจมีสารหนูปนเปื้อน
          สารหนู เป็นโลหะหนักที่พบได้ตามธรรมชาติ ดินแหล่งน้ำในพืชและสัตว์ทะเล สารหนู มีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช น้ำยาถนอมเนื้อไม้ สารหนูที่พบปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารเช่นเห็ดหอม เกิดจากการที่เกษตรกรใช้ดิน น้ำ และวัสดุที่ปนเปื้อนสารหนูมาใช้เพาะเห็ดหอม ยิ่งหากเพาะในพื้นที่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมใช้ดิน หรือวัสดุที่มีสารหนูปนเปื้อนจะทำให้เห็ดหอมมีการดูดซึมสารหนูไว้ในเห็ดได้มากขึ้น
          หากบริโภคเห็ดหอมที่ปนเปื้อน สารหนูจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 80-90% และขับออกทางปัสสาวะใน 2 วัน แต่ถ้าได้รับสารดังกล่าวติดต่อเป็นเวลานานจะสะสมในร่างกายทำให้เกิดเป็นแผลหรือเป็นรูที่ช่องจมูกผิวหนังหนาขึ้นมีรอยด่างดำที่ผิวหนัง ชาตามปลายมือปลายเท้า แขนและขาอ่อนเพลีย
          ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดให้พบสารหนูในอาหารอื่นๆ (รวมเห็ดหอมแห้ง) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          เพื่อความปลอดภัยในชีวิต สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างเห็ดหอมแห้งจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 2 ร้านค้าย่านเยาวราช และ 3 ยี่ห้อ จากตลาดซุปเปอร์มาร์เกตในกรุงเทพฯ นำมาวิเคราะห์ ผลปรากฏว่าพบสารหนูปนเปื้อนในเห็ดหอมแห้งทั้ง 5 ตัวอย่าง พบปริมาณปนเปื้อนน้อยมาก และไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข.


pageview  1175651    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved