HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 08/04/2563 ]
กรมวิทย์ฯ-ม.อ.พัฒนาการตรวจโควิด

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาะศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาะนครินทร์ (ม.อ.) ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง (pooled sample testing) สำหรับการประเมินความชุกของโควิด-19 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความชุกของการติดเชื้อต่ำเช่นการสำรวจความชุกในบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดกว้างขวางการสำรวจความชุกในกลุ่มนักเรียนการสำรวจความชุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติการสำรวจความชุกก่อนการยกเลิกมาตรการด้านสังคม ซึ่งการตรวจแบบรวมตัวอย่างเคยมีการศึกษามาแล้วในประเทศอิสราเอลโดยมีการนำวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างมาใช้สามารถนำตัวอย่าง 64 รายมาตรวจรวมกันในครั้งเดียวซึ่งวิธีนี้แม้จะลดต้นทุนในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโควิด-19 แต่การศึกษาในประเทศอิสราเอลนั้นยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะได้วิธีการทางระบาดวิทยาและวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใน 3 เดือนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน
          ด้าน ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) กล่าวว่าแนวคิดเรื่องนี้มีมานานแล้วคาดว่าจะเหมาะสมมากสำหรับการตรวจยืนยันที่มีความไวสูงอย่าง RT-PCR ที่เราใช้กันอยู่ข้อดีของการตรวจแบบ pooled sample คือลดค่าใช้จ่ายในการตรวจลงได้หลายเท่าและเสียค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการน้อยลงถ้าตรวจแล้วได้ผลลบก็บ่งบอกว่าโอกาสติดเชื้อในกลุ่มตัวอย่างต่ำมากถ้าได้ผลบวกค่อยมาทำการตรวจเพิ่มเติมสิ่งที่จะศึกษานี้คือทดลองหา poolsize หรือจำนวนตัวอย่างต่อกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง (pooled sample testing) ในสังคมไทยทั่วไปในช่วงเวลาต่างๆกัน.


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved