HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 01/04/2563 ]
เดอะมอลล์ เปิดห้องรับบริจาคโลหิต 5 สาขา มั่นใจด้วยมาตรการป้องกันความปลอดภัยสูงสุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลงเนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นจำนวนมาก หากแต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นประจำ ส่งผลให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดบริการห้องรับบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) อีกครั้ง ใน 5 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วานชั้น 5, บางแค (ชั้น P ล็อบบี้), บางกะปิ (ชั้น 3 A) และเดอะมอลล์นครราชสีมา (ชั้น 2) โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. จึงชวนคนไทยบริจาคโลหิตสู้วิกฤติโควิด-19 พร้อมสร้างความมั่นใจว่าห้องรับบริจาคโลหิตถาวรในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกแห่งเป็นสถานที่ปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกัน ความปลอดภัยขั้นสูงสุด
          สำหรับห้องรับบริจาคโลหิตถาวรนี้ ได้ออกมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าห้องรับบริจาคโลหิตถาวรในกลุ่ม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกแห่งเป็นสถานที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการ อาทิ ผู้บริจาคโลหิตต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง, ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือให้เพียงพอต่อการใช้งานทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ด้วยนำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์, เจ้าหน้าที่และพยาบาลผู้รับบริจาคโลหิต ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตรวจวัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน, จัดทำ Social Distancing เพิ่มระยะห่างทางสังคมของทุกจุดบริการ อาทิ จุดลงทะเบียน, ห้องพักรอรับบริการ, เตียงรับบริจาคโลหิต เป็นต้น.


pageview  1173156    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved