HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 25/03/2563 ]
อบจ.หนองคาย-ภาคเอกชน สนับสนุนแพทย์สู้ โควิด-19

 การระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้คนไปทั่วโลก คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วจำนวนมาก หลายประเทศต้องประกาศ "ปิดประเทศ" เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้ายนี้
          เช่นเดียวกับ ประเทศไทย แม้จะยังไม่ถึงขั้นปิดประเทศ แต่รัฐบาลก็ใช้มาตรการ "ปิดสถานบริการ" และขอร้องให้ประชาชนอยู่กับบ้าน เพื่อไม่ให้เชื้อโรคระบาดจนยากจะแก้ไข
          สิ่งจำเป็นมากสุดในวิกฤติครั้งนี้คือหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย มีสภาพ "ขาดแคลน" กลายเป็นสินค้าควบคุม แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ เมื่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชาวบ้านช่วยกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยขึ้นมาใช้ป้องกันไวรัสมรณะ
          หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะประเทศไทยกำลังทำ "สงคราม" กับเชื้อโรค
          แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนคือ "นักรบ" แนวหน้า ที่ต้องออกทำศึกในครั้งนี้ ลำพังหน่วยงานรัฐเองคงมีไม่เพียงพอกับความต้องการ จำเป็นที่ภาคเอกชนต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือสนับสนุน
          เมื่อวันก่อน นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานคาราบาวกรุ๊ป, บริษัทโรงน้ำตาลไทยอุดม (บ้านผือ) จำกัด, นายปรีชา ชัยรัตน ,มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี และ นายแสวง ศิริจันทโรภาส สมทบทุนกันจัดหาชุดป้องกันเชื้อโรค หรือชุด PPE  ได้จำนวน 125 ชุด มูลค่า 150,000 บาท
          นำไปมอบให้กับ นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย,  นพ.วัฒนา พารีศรี ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผอ.โรงพยาบาลโพนพิสัยเพื่อจัดสรรให้แพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการตรวจผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.หนองคาย
          นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19  ในประเทศไทยอาจจะอยู่นานหลายเดือน ดังนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกกรณี อบจ.หนองคาย ได้ร่วมกับ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีต รองนายกรัฐมนตรี และหลายภาคส่วน นำ ชุด PPE นี้ ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
          นอกจากชุด PPE  นี้แล้วทาง อบจ.หนองคายยังได้ให้การสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรค ในฐานะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อโดยประสานกับภาคเอกชนเพื่อหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมความพร้อมให้กับโรงพยาบาล 3 แห่งใน จ.หนองคาย" นายยุทธนา กล่าว
          พร้อมกันนี้ อบจ.ยังได้ร่วมกับ สนง.พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดย อบจ.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประเภทผ้าสาลู เข็ม ด้าย และอื่นๆ ให้กับ พมจ.หนองคาย เป็นฝ่ายผลิตในระยะแรก
          หลังจากนั้นจะมีการจัดสรรให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นผู้ผลิตเพื่อให้ครอบคลุมทุกอำเภอตามจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด ส่วนจะมีการผลิตมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคในอนาคต
          "อีกประการหนึ่ง อบจ.หนองคายได้จัดสรรงบประมาณที่จำเป็นและดึงจากงบประมาณที่กันไว้จัดอบรมสัมมนาต่างๆ ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมากไว้คอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือการระบาดของโรคนี้" นายยุทธนา กล่าวถึงการจัดงบสนับสนุน
          ด้าน นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผอ.โรงพยาบาล หนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.หนองคาย ได้ใช้มาตรการคัดกรองและติดตามผู้ป่วยอย่างเข้มข้น ขณะนี้โรงพยาบาลหนองคายมีชุด PPE ที่ให้บุคลากรสวมใส่ในจำนวนจำกัด
          ชุดนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการออกตรวจผู้ป่วยต้องสงสัยที่อยู่ในห้องแยก เพราะมีราคาสูงและหาซื้อได้ยาก จำเป็นต้องป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดนี้ก่อน ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี
          โดยมีผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังและรักษารอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งจังหวัดหนองคาย ณ วันที่ 23 มี.ค.2563 มีจำนวน 28 ราย ผลตรวจเป็นลบและไม่พบเชื้อ 26 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจเพียง 2 ราย
          สำหรับมาตรการที่โรงพยาบาลหนองคายใช้ในช่วงนี้ได้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตื่นตัว แต่ไม่ให้ตื่นตระหนกในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ประชาชนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงได้รู้จักการปฏิบัติตน จะต้องกักตัวสังเกตอาการของตัวเอง
          เน้นการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาด เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดนอกจากนี้ยังลดความแออัดภายในโรงพยาบาลโดยผู้ป่วยกรณีที่ไม่เร่งด่วนที่มีนัดผ่าตัด เช่นผ่าตัดทำหมันไส้เลื่อน ให้เลื่อนนัดผ่าตัดออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น
          นี่คือหนึ่งตัวอย่างของการช่วยเหลือสนับสนุนแพทย์ให้ต่อสู้กับโรคร้ายเชื่อว่าหากคนไทยร่วมมือกันจะต้องก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน.
          บรรยายใต้ภาพ
          นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย นำชุด PPE มอบให้กับ พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผอ.รพ.โพนพิสัย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้.
          นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย.
          นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย นำชุด PPEมอบให้กับ พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผอ.รพ.โพนพิสัย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้.
          นพ.วัฒนา พารีศรี ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย รับมอบชุด PPE ที่ภาคเอกชนร่วมกันจัดซื้อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จาก นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย.
          นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย นำชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) มอบให้กับ นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยติดไวรัส "โควิด-19".
          จุดบริเวณคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ช่วงก่อนปิดด่าน มีเจลล้างมือไว้พร้อม.
          นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนะธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ผู้จัดหาชุด PPE มามอบให้.
          ภาพการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ก่อนปิดด่าน.
          เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคายตรวจวัดอุณหภูมิให้กับชาว สปป.ลาว ที่เดินทางเข้าประเทศทางจุดผ่อนปรน อ.โพนพิสัย ช่วงมีการกวดขัน.


pageview  1173159    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved