HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 12/12/2562 ]
สั่งคุมเข้มโรคไข้เลือดออกหลังน้ำลด

 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้น้ำเริ่มลดลง อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออกได้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมโรคให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออกหลังน้ำลด และให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้น สำหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกขอให้ประชาชนที่กลับเข้าบ้านหลังจากน้ำลด ให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆบ้านและในชุมชน เพื่อดำเนินการควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลายให้ลดลง ทั้งนี้ หากมีอาการคล้ายไข้หวัด และมีอาการไข้สูงเฉียบพลันในตอนแรก อย่าซื้อยารับประทานเอง เช่น ไอบรูโปรเฟน หรือแอสไพริน อาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น ซึ่งการรักษาในระยะต้นที่มีไข้สูงใน 1-2 วันแรกจะไม่เป็นอันตรายใดๆ เว้นแต่ในรายที่ไม่ หายหลังจากไข้ลด โดยช่วงไข้ลดมีจะอาการซึม เบื่ออาหาร ปวดท้อง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเร็วแต่เบา อาจอาเจียนเป็นเลือด แสดงว่าเข้าสู่ภาวะช็อกต้องรีบส่งโรงพยาบาล.


pageview  1173706    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved