HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 11/09/2562 ]
ระบบสาธารณสุขไทย ติด อันดับ 6ของโลก

 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี" พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ว่านิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังของสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกประจำปี 2562 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อคือ 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบปรากฎว่าประเทศไทยได้อันดับที่ 6 ของโลก ขณะที่สเปน อันดับ 7
          "อันดับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ไทยเป็นพี่เบิ้มเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะบุคลากรสาธารณสุขทุกคนทุกวิชาชีพและเครือข่ายทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจกันคนอื่นคิดเห็นอย่างไรไม่ทราบ แต่ผมถือว่า สธ.มีความยิ่งใหญ่มีคุณภาพมากแม้ที่ผ่านมาการบริการทางการแพทย์จะมีความผิดพลาดบ้าง แต่ไม่มีใครอยากให้ผิดพลาดเหมือนผมที่เป็นทนายความเคยว่าความแพ้ก็รู้สึกเสียใจ ซึ่งไม่ต่างจากหมอ" ดร.สาธิตกล่าว.


pageview  1173096    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved