HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 22/07/2562 ]
ป่วยเลือดออกสระแก้วพุ่ง700

 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุข จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จ.สระแก้ว ขณะนี้แนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.ค.2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 697 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 124.68 ต่อแสน ประชากร และเสียชีวิต 1 รายพบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับ แรกที่ อ.วังน้ำเย็น อัตราป่วย 190.05 ต่อแสนประชากรรองลงมา อ.คลองหาด (182.12 ต่อแสนประชากร) และ อ.เมืองสระแก้ว (150.26 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ ผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก กลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี เพศหญิง 319 ราย เพศชาย 378 ราย จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.สระแก้ว พบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังถึง 2.7 เท่า และสูงกว่าค่าเป้าหมายปี 2562 ถึง 3.2 เท่า
          นพ.สุภโชคเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้สระแก้วพบผู้ป่วยอยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศและอันดับ 3 ของเขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัดภาคตะวันออก) รองจากตราดและจันทบุรี หากพบเห็นผู้ป่วยมีไข้สูง 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือไข้ลดแล้วแต่อาการแย่ลงเบื่ออาหารให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีและห้ามซื้อยารับประทานเอง ทั้งนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินไข้เลือดออก ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อประเมินสถานการณ์ ล่าสุดได้สั่งให้โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินมาตรการรับมืออย่างเข้มข้น โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก (Denguecorner) เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วย ไข้เลือดออกทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง.


pageview  1167981    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved