HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 18/07/2562 ]
เตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างปัญหาสุขภาพ

 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังร่วมจัดกิจกรรม "สาธารณสุขชวนวิ่ง ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ทำความดีเข้าพรรษา" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อการร่วมสร้างกระแสสังคมคนเชียงรายในการหันมาออกกำลังกาย ลด ละ เลิกการดื่มสุรา เลิกบุหรี่ และมีบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ "คนหัวใจเพชร" ว่า จังหวัดเชียงรายมีความตั้งใจและร่วมดำเนินงานเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงลำดับต้นๆที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย การเกิดโรค การเกิดปัญหาสุขภาพ และการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ในโอกาสเทศกาลแห่งการปฏิบัติตน เพื่อเป็นกุศลในช่วงเข้าพรรษานี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญให้กับร่างกายตนเอง โดยการงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน
          นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะไม่นำไปสู่ความเสื่อมความเดือดร้อนใจต่างๆ หนึ่งในศีล 5 ข้อที่กฎพื้นฐานของชีวิตที่ควรปฏิบัติ คือ งดเหล้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำเมาทุกชนิด.


pageview  1168160    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved