HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 22/02/2555 ]
คุมเข้มรถเร่ขายยาในชุมชน

          เมื่อ วันที่ 20 ก.พ. ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ นายวราเทพ พาณิชย์เจริญ ปลัดอำเภอลำดวน ได้ประชุมอสม.และผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการใช้ยาในชุมชนโดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการออกตรวจสอบและดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับรถเร่ขายยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ที่มักมีการนำมาเร่ขายในพื้นที่ชนบทซึ่งที่ผ่านมาสร้างปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน อาทิ ปัญหาการแพ้ยา,การได้รับยาเกินขนาด, การได้รับยาซ้ำซ้อนซึ่งส่งผลให้เสียประโยชน์จากการต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสูญเสียเงินทองไม่คุ้มประโยชน์.


pageview  1176748    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved