HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 09/02/2555 ]
ศรีสะเกษวางมาตรการเข้มป้องกันหวัดนกเขมร
          นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น กัมพูชา,เวียดนาม และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดไข้หวัดนก จากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเกิดใกล้ชายแดนไทย จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจึงได้จัดให้มีชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว มีการวางแนวทางและมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรค ทั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอย่างเข้มงวด ดังนี้ คือ 1. ไม่อนุญาตให้นำไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์ และซากสัตว์ปีกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคที่พบในประเทศเพื่อน  บ้านจะสงบ
          2. ด่านกักกันสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแนวชายแดน เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ต้องร่วมตรวจสอบ ตรวจค้นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างละเอียดว่า มีการลักลอบนำสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรหรือไม่ 3. เจ้าหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์ตั้งจุดพ่นย่าฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค  4.มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดน ตลอดจนผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก ตลอดจนขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีก และซากสัตว์ปีกให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ  5. หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนจะมีการประสานงานและพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคระบาดสัตว์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 6. สำนักงานปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ และด่านกักกันสัตว์จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลาดตระเวนดักซุ่มหาข่าวการลักลอบนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์เป็นประจำพร้อมทั้งดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด
          7. สำนักงานปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์,ตรวจสัตว์สอบสวนโรคกรณีเกิดโรคระบาด และเข้าพื้นที่ควบคุมโรค,รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอย่างรวดเร็วและ 8.นโยบายของกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในการปราบโรคต่าง ๆ โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามกรอบที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศกำหนด  และให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็

pageview  1173703    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved