HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 15/02/2555 ]
เทศบาลปากแพรก'ลงนามความร่วมมือสธ.ชุมชน

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ เทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ  รพ.พหลพลพยุหเสนา รพ.ค่ายสุรสีห์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังโรคติดต่อ เพื่อดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน โดยมี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พันเอกวัฒนายุทธ สรรพานิช ผอ.โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้
          ด้าน นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เปิดเผยว่า สถาน การณ์ปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพของประชาชนนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาสุขภาพมีอยู่หลายประการ อาทิ ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดจากสภาวะสิ่งต่าง ๆ นำ ไปสู่สังคมที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นแนวทางการดำเนินการแก้ไขจึงเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องผนึกกำลัง ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปกติสุขของประชาชน โดยเทศบาลตำบลปากแพรก มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 30,000 คน จึงเป็นเรื่องยากที่ต้องดูแลประชาชนให้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเสริมสร้างการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เปิดเผยอีกว่า เทศบาลตำบลปากแพรก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ประสานความร่วมมือกับ รพ.พหลพลพยุหเสนา และ รพ.ค่ายสุรสีห์ ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง และเฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ซึ่งการประสานขอความร่วมมือ ทำให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านสุขภาพดียิ่งขึ้น เพราะจะช่วยส่งเสริมด้านการบริการทางวิชาการ การเสริมสร้างกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพดี การสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ทางเทศบาลได้ร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล.


pageview  1174272    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved