HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 14/02/2555 ]
ขอนแก่นรณรงค์เลิกกินปลาดิบชี้เพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

          ที่ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดยการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น พร้อมมีการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเลิกรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี
          นพ.สุวรรณ กล่าวถึงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนติดเชื้อมากที่สุด ซึ่งการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตชาวอีสานในปัจจุบัน สาเหตุที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงในภาคอีสาน เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมการรับประทานปลาน้ำจืด สุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งในปลามีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อสู่คน ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับ และท่อน้ำดีกว่าปีละ 28,000 คน เฉลี่ยเสียชีวิตประมาณ 80 คนต่อวัน และข้อมูลจากรพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้บุกเบิกและพัฒนาการรักษามะเร็งท่อน้ำดีมาโดยตลอดพบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 1,000-1,300 คน จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจำเป็นที่ต้องการดำเนินงานแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ
          รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมต่อว่า ในปี 54 ที่ผ่านมา เป็นปีที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ม.ขอนแก่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกรับประทานอาหารประเภทปลาสุก ๆ ดิบ ๆ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี และเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งระดับนานาชาติ และระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ และห่างไกลโรคมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอีสานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมารับประทานปลาปรุงสุก.


pageview  1174286    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved