HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 23/02/2555 ]
จุฬาฯ-วช.ตั้งศูนย์วิจัยลิงทดลอง รองรับการพัฒนายาและวัคซีน
          จุฬาฯ จับมือวช. จัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมท หรือสัตว์ตระกูลลิงแห่งแรกในไทย รองรับการต่อยอดการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน ช่วยลดการนำเข้าสัตว์ทดลองจากต่างประเทศที่มีราคาแพง
          ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์  อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครง การจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เปิดเผยว่าปัจจุบันการค้นคว้าวิจัยด้านยาและวัคซีนต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาในแวดวงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่มีสมุนไพรมากมายที่สามารถพัฒนาต่อเป็นยารักษาโรคได้ แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านสัตว์ทดลองปลอดเชื้อโดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มไพรเมทหรือลิง ที่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800 ล้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตลิงปลอดเชื้อสำหรับให้บริการวิจัยได้ภายในปี 2558
          ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในพื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการเกษตรครบวงจรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นจะเลี้ยงลิงจำนวน 3 ชนิด คือ ลิงวอกอินเดีย ลิงแสมไทย และ มาร์โมเสท โดยมีเป้าหมายการผลิตรองรับการวิจัยแบบครบวงจรในไทย ซึ่งที่ผ่านมาหากงานวิจัยใดจำเป็นต้องใช้สัตว์กลุ่มไพรเมท จะใช้วิธีนำเข้าสัตว์ที่ปราศจากเชื้อโรคจำเพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแถบยุโรปมาใช้ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ประมาณ 600,000 บาทต่อตัว การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในไทย จะช่วยลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนายาจากสมุนไพรไทย และการผลิตวัคซีน ที่จำเป็นต้องอาศัยการทดลองในลิงซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคนมากที่สุด.

pageview  1174834    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved