HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 09/07/2563 ]
ตลาดศรีเมืองรณรงค์เข้มควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย ตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เปิดโครงการรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค และ "รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เกิดจากแมลงสาบ และหนู" โดยมีนายแพทย์รุ่งเรือง เด่นดวงใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  นางสลิลลา รุจนวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการอาหารปลอดภัย ตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานตลาดศรีเมืองเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรค
          โดยทางตลาดศรีเมืองได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ การจัด Big Cleaning Day ตามอาคารตลาดต่าง ๆ การเดินรณรงค์ให้ความรู้มาตรการ 3 เก็บ เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร ของพาหะนำโรค การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ การพ่นหมอกควันกำจัดแมลงตัวแก่  การวางกระบอกเหยื่อกำจัดหนู เพื่อกำจัดตัวยุง แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ ป้ายรณรงค์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 5  เทศบาลเมืองราชบุรี และชุมชนศรีเมือง.


pageview  1175623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved