HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 20/03/2563 ]
อบต.กองโพนฝึกคนพร้อมรับมือไวรัสโคโรนา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายอลงกรณ์ วรรณคำ นายอำเภอนาตาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เปิดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยมี นายสฤษดิ์ เพ็งจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน กล่าวรายงาน และมีนายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล จ.อ.ธงเอก เจริญสุข ปลัด อบต.กองโพน พ.อ.อ.สงัด นรศรัญยู ท้องถิ่นอำเภอนาตาล นายปรีชา วิชัย สาธารณสุขอำเภอนาตาล น.ส.กนกวรรณ ศิลปสาย นักวิชาการเกษตรอำเภอนาตาล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.กองโพน ผู้นำชุมชน อสม.นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 100 คน ได้ ให้เกียรติเข้าร่วมงานโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
          ทั้งนี้ อบต.กองโพน ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบ ประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะ สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที.


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved