HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 07/06/2562 ]
ป่วยไข้เลือดออกตายแล้ว2ราย

 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 6 ว่า ในที่ประชุมสำนักอนามัย (สนอ.) ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และแผนป้องกันตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.2562 พบมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 39,933 ราย โดยเฉพาะช่วงเดือน ม.ค.มี.ค. มีตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงเดือนละประมาณ 10,000 ราย แต่ในเดือน เม.ย. จำนวนผู้ป่วยลดลงเหลือ 5,846 ราย ดังนั้น จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยงและบุคคลทั่วไปซึ่งได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ 300,000 โด๊ส โดยสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. มาตรการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด อาทิ ร้านเกม โรงเรียนสอนพิเศษ 3. มาตรการดูแลสุขอนามัยและความ สะอาดในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค
          พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว กทม. ยังมีความเป็นห่วงโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ซึ่งปี 2562 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 1,447 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่เขตหนองจอก 1 ราย ซึ่งเป็นเด็กอายุ 3 ขวบ เขตบางแค 1 ราย อายุ 26 ปี ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลบ้านเรือนของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของยุง เก็บขยะเพื่อกำจัดภาชนะต่าง ๆ ที่อาจมีน้ำขังได้.


pageview  1173705    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved