HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 24/04/2562 ]
ร้อนๆเชื้อโรคโตเร็วระวังท้องร่วง

ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้ว2.8แสนรายตาย1
          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)กล่าวว่า กทม.มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวจึงทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงซึ่งมีสาเหตุสำคัญ คือการไม่รักษาความสะอาด ส่วนบุคคลการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอุจจาระร่วงจากการรายงานสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 1 ม.ค.-10 เม.ย. 62 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจำนวน 284,746 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 15,656 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
          นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำนักอนามัย ได้เสนอแนะแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงให้กับประชาชน ดังนี้ 1.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกเป็นต้น 2.ล้างมือและฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง 3.ถ่ายอุจจาระลงในโถส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 4.กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและทิ้งในที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  5.อุ่นอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเหลือค้างมื้อให้ร้อนก่อนนำมารับประทานทุกครั้ง 6.ใช้ฝาชีครอบอาหารหรือ ใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด 7.ล้างผักสดและผลไม้หลาย ๆ ครั้งให้สะอาด 8.ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทำครัวจาน ช้อน ถ้วย ชาม ก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งนี้หากเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ประมาณ 4 ซองต่อวันรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด และไม่จำเป็นต้องงดอาหาร เมื่อมีอาการ ไข้สูง ซึมหรือ กระสับกระส่ายถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำปริมาณมากหรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดรับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียนบ่อย กระหายน้ำมากกว่าปกติหรือหากมีอาการอุจจาระร่วงรุนแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันอันตรายและลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้.


pageview  1172999    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved