HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 30/01/2562 ]
แนะซื้อผ้าอ้อมปลอดภัย

 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ตามที่หน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศส(French Agency for Food, Environment and Occupational Health &Safety: ANSES) ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กแบบใช้แล้วทิ้งหลังนักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบสารเคมีหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กโดยเฉพาะน้ำหอมที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนังและสิ่งปนเปื้อนจากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตนั้น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กในประเทศไทยปัจจุบันจัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้ทางการแพทย์ดังนั้นจึงไม่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. อย่างไรก็ตามในการเลือกซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กผู้ปกครองควรตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวก ความเหมาะสม และความคุ้มค่าโดยดูที่วัสดุมีการซึมซับได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับช่วงอายุและรูปร่างของเด็ก หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กที่ใช้สารที่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองได้ง่ายเช่น น้ำหอม สี หรือกาว ที่สำคัญควรใช้ตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้บนฉลากเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็ก และก่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ควรทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำสะอาด และเช็ดผิวหนังให้แห้งก่อนใส่ชิ้นใหม่ เพื่อป้องกันการอับชื้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดผื่นแพ้ที่ผิวหนังได้และควรคำนึงว่าผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง.


pageview  1159640    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved