HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 07/11/2561 ]
สอนเด็กให้ล้างมือช่วยหยุดโรคที่มากับเปิดเทอม

 กระตุ้นและปลูกฝังเยาวชน คนไทยให้เกิดการล้างมืออย่างถูกวิธีอย่างเป็นรูปธรรม ในวันล้างมือโลกและรณรงค์เดือนแห่งการล้างมือ ภายใต้แนวคิด "มือสะอาดสร้างสุขภาพดี...มือสะอาดสร้างฝัน" 7 องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือปลอดเชื้อ "หยุดโรคที่มากับเปิดเทอม" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ และในโอกาสเดียวกัน บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) ฟราน ซิสโก ฟีน่า ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์รวมภูมิภาคอินโดจีน จำกัด มอบเงินจำนวน 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนสมทบ "กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"
          ในงานมีเสวนาพิเศษ "มือสะอาดสร้างสุขภาพดี...มือสะอาดสร้างฝัน" หยุดโรคที่มากับเปิดเทอมโดย  นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ รองเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และ ผศ.พญ.สุวิรากา โอภาสวงศ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกันให้ความรู้และแนวทางป้องกัน เกี่ยวกับโรคที่มากับเปิดเทอมและโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าหนาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร โดยโรคยอดฮิตในระบบทางเดินหายใจที่เด็กๆ เป็นมากที่สุดคือ ไข้หวัดใหญ่ และ RSV ส่วนโรคจากระบบทางเดินอาหารคือ โรคท้องร่วง ท้องเสีย
          ในช่วงเปิดเทอมการแพร่เชื้อต่างๆ แพร่กระจายรวดเร็วมาก เนื่องจากมีการสัมผัสเชื้อโรคร่วมกันในวงกว้าง ทั้งการไอ จาม การล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นกำแพงในการป้องกันโรคได้ดี แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไร ต้องสอนให้เด็กรู้จักการล้างมือตั้งแต่ยังเล็กเพื่อสร้างให้เป็นนิสัย เพราะในแต่ละวันมือเราไปสัมผัสอะไรมามากมายหลายอย่าง รวมถึงหยิบจับอาหารใส่ปากด้วย และที่สำคัญเรื่องความสะอาดของผู้สัมผัสอาหาร ทั้งการปรุง เตรียม และประกอบอาหาร ต้องรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก่อนอาหารออกสู่ผู้รับ ถ้าความสะอาดเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ก็มั่นใจได้ว่า ไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายเชื้อโรค
          การล้างมือเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ซึ่งการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ฝ่ามือถูกัน, ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว, ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว, หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ, ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ, ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ ถูรอบข้อมือ ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ควรล้างมือเมื่อไร ให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลังคือ 2 ก่อน (ก่อนทำอาหาร และกินอาหาร) 5 หลัง หลังเข้าห้องน้ำ หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัส หรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน.


pageview  1154880    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved