HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 22/02/2555 ]
เชียงราย-ลำพูนยังมีหมอกควัน
          เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ว่า ล่าสุดสถานการณ์ส่วนใหญ่ดีขึ้น ปริมาณฝุ่นละอองควันไฟลดลง ยังเหลือ 2 จังหวัด ที่ยังสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 120 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. คือที่ลำพูน วัดได้ 132 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. และที่เชียงราย ปริมาณ 136.5 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. จึงกำชับแพทย์ พยาบาลให้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกำลังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดโดยให้ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกระดับ เตรียมเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย ออกซิเจน เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม ให้พร้อม และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตามความจำเป็น
          กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์หมอกควันว่า ตัวเลขฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 10 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน เริ่มลดลงแล้ว เช่นจ.เชียงใหม่ ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 114.71 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดได้ 97.83 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ ส่วนที่จ.ลำปาง ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าพีเอ็ม 10 เกินมาตรฐานสูงสุดในประเทศ แต่ก็เริ่มลดลง โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลหลักเมืองลำปาง วัดได้89.83 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป้าด 77.38 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี 86.96 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. สำนักงานการประปาภูมิภาคแม่เมาะ 62.79 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
          ที่ศาลากลางจ.ลำพูน นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯ ลำพูน เผยว่า เชิญหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 8 อำเภอเข้ามาร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบและดำเนินการเป็นวาระเร่งด่วน เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดในปี 2555 และจากการลงพื้นที่เฝ้าติดตามใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง พบว่าลดลงเป็นอย่างมาก ค่าฝุ่นลองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 10 อยู่ที่ 86.7 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. เป็นที่น่าพอใจ หลังจากเมื่อสองวันก่อนเกิดฝนตกในหลายพื้นที่

pageview  1176748    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved