HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 10/02/2555 ]
แผนที่ทางเดินสุขภาพกิจกรรมชุมชนไร้โรค

 

          การให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่องสุขภาพ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมในไม่ช้า
          จากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เป็นผู้ดำเนินงานและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในการบริหารและงบประมาณ โดยสปสช.จะสนับสนุนการส่งเสริมป้องกันโรค 40 บาทต่อประชากรในพื้นที่ และสมทบงบประมาณตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นจัดตั้ง"กองทุนสุขภาพ"เมื่อเร็วๆ นี้ สปสช.ได้พาชมกองทุนสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่มีคณะกรรมการกองทุนที่เข้มแข็งบูรณาการงานในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี
          นายณภัทร จาตุรัสเลขานุการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเหมืองใหม่ กล่าวว่าทางศูนย์ส่งตัวแทนไปอบรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จนได้ความรู้ว่าการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ของ อสม.เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทั้ง อบต. เทศบาล ต้องทำงานประสานกัน จึงจะส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี รวมทั้งต้องสร้างกิจกรรมเพื่อดูแลคนในชุมชน โดยจะมีการประชุมทุกเดือนและเวียนกันไปในหมู่บ้าน ตำบล พูดคุยปัญหาทางด้านสุขภาพ เพื่อร่วมกันแก้ไข  "กองทุนสุขภาพ ตำบลเหมืองใหม่ จึงมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เดินวิ่งซิ่งจักรยานจัดทุกวันเสาร์ เวลา 06.00-07.00 น. เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 มีผู้สูงอายุมาร่วมเดินออกกำลังกาย เด็กๆ จะได้ปั่นจักรยานไปตามถนนที่เต็มไปด้วยสวนผลไม้นานาพันธุ์ นอกจากนี้ยังนำระบบการดูแลสุขภาพมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมปลูกผักกินเองในพื้นที่ และยังเน้นการป้องกันสุขภาพ เช่น โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก"
          กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ ถือเป็นตัวอย่างนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศ ที่เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ The Ottawa Charter for Health Promotion ในปีค.ศ.1986
          น.ส.อัน แอปเปิลมันส์ ที่ปรึกษาด้านเวชศาสตร์เขตร้อนจากประเทศเบลเยียม ซึ่งเดินทางมาร่วมดูงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ต.เหมืองใหม่ กล่าวว่า ประทับใจกับระบบบัตรทองของสปสช. โดยเฉพาะความพยายามที่จะป้องกันโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดัน จากชุมชนเอง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย โดยหากป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ารักษาก็จะลดลง
          ถือเป็นสิ่งที่หลายชุมชนต้องเริ่มต้นผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

pageview  1173699    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved