HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 09/02/2555 ]
สสค.คัดนวัตกรรมสู้น้ำท่วม
          นายนพพร สุวรรณรุจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดเผยภายหลังลงนามข้อตกลงและปฐมนิเทศการดำเนินงานชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การลงนามครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทั่วประเทศเกิดการเรียนรู้จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่จากการเสนอโครงการของโรงเรียนต่างๆ 138 โครงการ มีโครงการผ่านการคัดเลือก 76 โครงการ แยกตามประเด็น ดังนี้ การพัฒนาทักษะชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง, การให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกัน, การแก้ปัญหาและการป้องกัน การรับมือภัยพิบัติ,การสร้างเครือข่าย, นวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
          "โครงการที่ส่งเข้ามาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของโรงเรียนซึ่งเริ่มสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติมากขึ้น ตระหนักถึงการเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับเด็กพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตัวให้กับชุมชน" นายนพพรกล่าว
          ด้านดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผอ.โรงเรียนสัตยาไส กล่าวว่าโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนบทเรียนสู่การเรียนรู้ป้องกัน ไม่ว่าปีนี้น้ำจะมามากอีกหรือไม่ เราจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันต้องสอนเด็กๆ ให้นำความรู้เหล่านี้ไปสู่การช่วยเหลือประชาชน

pageview  1173698    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved