HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 08/02/2555 ]
สูตรยาสามัญประจำใจแก้ปัญหา "แม่วัยรุ่น"
          "อย่าชิงสุกก่อนห่าม"ผู้ใหญ่มักจะใช้เตือนคู่หนุ่มสาวที่คบหาเป็นแฟนกันเพื่อเตือนสติว่าหากยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ทั้งสองคนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วยังไม่ควรให้ความสัมพันธ์ถลำลึกเกินเลยไป
          แต่ดูเหมือนว่าประโยคนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเพราะจากการสำรวจของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่มีการสำรวจเป็นประจำทุกปีโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มาทำแท้งในโรงพยาบาลของรัฐและจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่มีผู้มาแจ้งเกิดซึ่งจะต้องมีการระบุชื่ออายุผู้ที่เป็นมารดาด้วยพบว่าข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2553 มีจำนวนวัยรุ่นที่ตั้งท้องสูงถึงประมาณ 128,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16  ของจำนวนสตรีที่ตั้งท้องและมาทำคลอดทั้งประเทศที่จะมีเฉลี่ยปีละ 800,000 คนต่อปีซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ที่ไปทำแท้งเถื่อนซึ่งไม่สามารถสำรวจหาข้อมูลที่แน่นอนได้แต่จากการประมาณการแล้วหากรวมจำนวนผู้ที่ไปทำแท้งเถื่อนด้วยจะมีจำนวนแม่วัยรุ่นสูงกว่าร้อยละ20 เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายเป็นห่วงและพยายามที่จะช่วยกันหาทางแก้ไข
          งานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2 เป็นเวทีหนึ่งที่มีการนำประเด็นนี้มาพูดถึงโดยเป็นการหารือในเวทีการประชุมวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจัดโดยชมรมพยาบาลชุมชน
          นางจรรยาวัฒน์ทับจันทร์ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าจากการสอบถามเด็กที่มาฝากท้องที่โรงพยาบาลสูงเนินพบว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนนำไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องเพศศึกษาของตัวเด็กเองดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีการตั้งคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในร้านเสริมสวย 2 แห่งเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเพศโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้วัยรุ่นมีความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องและแจกถุงยางอนามัยให้
          ขณะที่น.ส.ผาสุขแก้วเจริญตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลับแลจ.อุตรดิตถ์ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่และวัยรุ่นในการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นจ.อุตรดิตถ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเริ่มจากครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองควรใช้สูตรยาสามัญประจำใจ 4 ข้อคือ 1.ฟังมากกว่าพูด 2.จับถูกคือหาข้อดีของลูกไม่ใช่จ้องแต่จะจับผิด 3.กอดเพื่อสร้างสัมพันธ์และ4.การเจรจาอย่างสันติขณะเดียวกันในชุมชนจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยทางด้านนางดวงเนตรเพ็ชรกิจอาจารย์ชำนาญการพิเศษอาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนบ้านหนองสรวงต.หนองสรวงอ.ขามทะเลสอจ.นครราชสีมาบอกว่าทางโรงเรียนมีการนำหลักสูตรเพศศึกษามาสอนให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ปี 2548  โดยก่อนจะมีการสอนดังกล่าวจะมีการหารือกับทางผู้ปกครองก่อนเพื่ออธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าจะมีการสอนอะไรบ้างโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นได้เทศกาลแห่งความรักที่ใกล้จะถึงนี้เป็นช่วงที่หนุ่มสาวจำนวนมากปล่อยตัวปล่อยใจถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นที่มาของการตั้งครรภ์และปัญหาแม่วัยรุ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาใส่ใจแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังก่อนที่ปัญหานี้จะลุกลามต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาวิกฤติสังคมตามมา

pageview  1174828    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved