HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 11/06/2563 ]
พิษณุโลกฉีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พิษณุโลก เผยว่ากระทรวงสาธารณสุข และสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มรับการสนับสนุนวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 50,351 โดส เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลงฉีดได้ตลอดปี โดยช่วงเวลาที่เหมาะสม คือก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาว เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด
          สำหรับกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มเป้าหมาย หากป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง อาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงต้องฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิป้องกัน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยยืนยัน มีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บป่วย


pageview  1174831    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved