HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 25/02/2563 ]
สนอ.สั่ง50เขตตรวจเข้มโรงน้ำแข็ง

หวั่นปนเชื้อโรคช่วงหน้าร้อน
          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอความร่วมมือ กทม.ตรวจประเมินสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง (น้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองสำหรับใช้บริโภค) จำนวน 179 แห่งและคุณภาพน้ำแข็งจากสถานที่ผลิตน้ำแข็งในกรุงเทพฯ จำนวน 71 แห่ง โดยใช้ถุงบรรจุน้ำแข็ง 2 แบบ คือแบบถุงพลาสติกและแบบกระสอบจากสถานที่ผลิตในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2563
          นายชวินทร์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งอากาศร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย จึงจัดทำโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ค.63 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการ ดังนี้
          การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์จีเอ็มพี, กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภค เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของอย. พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการบริโภคด้วย
          นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็ง ใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็ง แทนการใช้ถุงกระสอบ ภาชนะรองรับน้ำแข็งต้องสะอาดและดูแลสุขอนามัยของผู้ขนส่งน้ำแข็ง และเตรียมแนะนำสำหรับประชาชน ควรเลือกบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติก พร้อมบริโภคดูเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต มีข้อความระบุว่า "น้ำแข็งใช้รับประทานได้"


pageview  1206104    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved