HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 09/01/2562 ]
สบส.แนะ 4 สุขบัญญัติ

 

          เริ่มปีใหม่-สร้างครอบครัวให้อบอุ่น
          นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็น โอกาสดีในการเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง ครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วยการมอบสิ่งดีๆ นอกเหนือจากที่เป็นสิ่งของ เป็นสิ่งที่แทนความรู้สึกเหนือสิ่งอื่นใด คือ สุขภาพ เป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้กันในครอบครัวด้วยการกล่าว บอกต่อ เชิญชวนให้ดูแลสุขภาพ นับเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
          นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่โดยใช้สุขบัญญัตินำไปปฏิบัติ ด้วย 4 เริ่ม ดังนี้ 1.เริ่มชวนกันออกกำลังกาย ทำได้ทั้งครอบครัว ด้วยการวิ่งออกกำลังกายง่ายๆ เดินในสวน ปั่นจักรยาน 2.เริ่มชวนรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน ลดอาหารหวาน มัน เค็มบนโต๊ะอาหาร หากเลือกซื้อจากนอกบ้านให้เลือกอาหารปรุงสุก สะอาด เลือกซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพ สะอาด 3.เริ่มต้นจริงจังกับการเลิกสูบบุหรี่ นึกถึงครอบครัว เพราะควันบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพของคนใกล้ชิดและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และเลิกดื่มสุรา เพราะสุราก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท สาเหตุครอบครัวแตกแยก และสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ 4.เริ่มพูดคุย ปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น หากิจกรรมทำร่วมกับคนในบ้านให้มากขึ้น พูดคุยให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับพ่อ แม่ ผู้สูงอายุในบ้าน ลดสังคมก้มหน้าด้วยการเล่นโทรศัพท์มือถือ
          ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลาย และน่าสนใจได้ทางคลังความรู้สุขภาพ (healthydee.moph.go.th)
          เริ่มปีใหม่-สร้างครอบครัวให้อบอุ่น
          นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็น โอกาสดีในการเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง ครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วยการมอบสิ่งดีๆ นอกเหนือจากที่เป็นสิ่งของ เป็นสิ่งที่แทนความรู้สึกเหนือสิ่งอื่นใด คือ สุขภาพ เป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้กันในครอบครัวด้วยการกล่าว บอกต่อ เชิญชวนให้ดูแลสุขภาพ นับเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
          นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่โดยใช้สุขบัญญัตินำไปปฏิบัติ ด้วย 4 เริ่ม ดังนี้ 1.เริ่มชวนกันออกกำลังกาย ทำได้ทั้งครอบครัว ด้วยการวิ่งออกกำลังกายง่ายๆ เดินในสวน ปั่นจักรยาน 2.เริ่มชวนรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน ลดอาหารหวาน มัน เค็มบนโต๊ะอาหาร หากเลือกซื้อจากนอกบ้านให้เลือกอาหารปรุงสุก สะอาด เลือกซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพ สะอาด 3.เริ่มต้นจริงจังกับการเลิกสูบบุหรี่ นึกถึงครอบครัว เพราะควันบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพของคนใกล้ชิดและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และเลิกดื่มสุรา เพราะสุราก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท สาเหตุครอบครัวแตกแยก และสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ 4.เริ่มพูดคุย ปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น หากิจกรรมทำร่วมกับคนในบ้านให้มากขึ้น พูดคุยให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับพ่อ แม่ ผู้สูงอายุในบ้าน ลดสังคมก้มหน้าด้วยการเล่นโทรศัพท์มือถือ
          ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลาย และน่าสนใจได้ทางคลังความรู้สุขภาพ (healthydee.moph.go.th)

 


pageview  1156877    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved