HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 03/01/2562 ]
แนะปีใหม่-ทบทวนตัวเอง

 กรมสุขภาพจิตชี้นำสู่ความสำเร็จ
          นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนได้ทบทวนตัวเอง ว่าในปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรประสบความสำเร็จบ้าง เป้าหมายคืออะไร รูปแบบชีวิตที่ต้องการเป็นแบบไหน ตอนนี้เราอยู่จุดไหน สิ่งที่กำลังทำอยู่พาเราเข้าใกล้หรือออกห่างจากเป้าหมาย สิ่งที่ทำอยู่ดีพอหรือยัง ถ้ายังเป็นเพราะอะไร ระบุนิสัยที่มักฉุดรั้งความสำเร็จที่ควรได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิต ได้แก่ การผัดวันประกันพรุ่ง หวังพึ่งแต่คนอื่น ไม่กล้าตัดสินใจ ขาดวินัย ไม่ฟังใคร ใจร้อน และยึดติดกับอดีต หากทบทวนตัวเองพบนิสัยเหล่านี้ให้ตั้งใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในปี 2562
          นพ.เกียรติภูมิกล่าวอีกว่า การทบทวนตัวเองสามารถทำได้อย่างมีระบบ คือ 1.ให้มองย้อนกลับไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องที่ประสบความสำเร็จ ได้รับคำชม หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนรู้สึกผิดหวังในตนเอง 2.ประเมินผลงานในรูปแบบของการให้ความเห็นกับตนเอง หรือประเมินทักษะ นิสัยตัวเอง เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการขาย ทักษะการแก้ปัญหา หรือนิสัยฉุดรั้งความสำเร็จดังที่กล่าวแล้ว โดยให้คะแนนทักษะ นิสัยแต่ละด้านหากพบยังอยู่ในระดับต่ำ หรือไม่ดี ก็ให้หาโอกาสเพิ่มพูน หรือแก้ไข
          3.นำผลการประเมินตัวเองเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนรายรับ หรือจำนวนลูกค้าลดลง หรือเพิ่มขึ้น 4.เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 5.สอบถามคนใกล้ตัวเพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดของการทบทวน หรือประเมินตัวเอง และ 6.วางแผนและตั้งเป้าหมายในปีหน้า
          "ทั้งนี้ หวังว่าทุกคนจะใช้ช่วงส่งท้ายปี 2561 ได้ทบทวนตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่าในปีใหม่ 2562" อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว


pageview  1156877    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved