HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 09/10/2560 ]
ปลายฝนต้นหนาวเสี่ยง'หวัดใหญ่'

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วย 135,267 ราย เสียชีวิต 35 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 35-44 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง จันทบุรี หนองคาย เชียงใหม่ ตามลำดับ ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 5 เหตุการณ์ใน จ.เพชรบุรี ปทุมธานี สงขลา นราธิวาส และเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น จึงแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ได้แก่ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามหรือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่  เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และการอยู่ในพื้นที่แออัด และหยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย


pageview  1147315    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved