HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 11/02/2555 ]
แนะ'วาเลนไทน์'รักเพื่อนมนุษย์กุหลาบนอก'หูฉี่'

         อธิการ'มศว'แนะมองวาเลนไทน์เป็นวันรักเพื่อนมนุษย์ดอกกุหลาบเนเธอร์แลนด์ราคาพุ่ง 1.2 พัน ผลสำรวจโจ๋ร้อยละ 69 ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายวิทยา บุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)แถลงข่าวจัดงานรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์ประจำปี 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "รักปลอดภัย ถุงยางอนามัย...เอาอยู่"ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมที่ลานกิจกรรมเอ็มบีเค อเวนิวชั้น 1 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
          นายวิทยากล่าวว่า เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน อายุ 12-24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,014 คนพบว่าเยาวชนไทยร้อยละ 69 ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในกลุ่มเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ระบุว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ14-15 ปี ในจำนวนนี้ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 52 ข้อมูลที่สำคัญพบว่ามีเยาวชนประมาณ1 ใน 3 ยอมรับว่าเคย "สวิงกิ้ง" (แลกคู่นอน)ขณะที่ทัศนคติของเยาวชนต่อถุงยางอนามัย พบเพียงร้อยละ 43 เห็นว่าถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ แต่ที่น่าตกใจคือ ร้อยละ 89 ไม่พกถุงยางอนามัย
          ด้าน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ว่า ปัจจุบันพบว่าอัตราการติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี เพิ่มจากร้อยละ 17.33 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 19.31 ในปี 2553 ส่วนอายุเฉลี่ยเริ่มมีเพศสัมพันธ์นั้นเร็วขึ้น เพศชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย12 ปี เพศหญิงเฉลี่ย 13 ปี พบว่าใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 53.2 อีกทั้งยังพบข้อมูลน่าสนใจคือ จำนวนผู้ป่วยหนองในมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเมื่อปี 2543 มีอัตราผู้ป่วยโรคนี้จาก 22.3 รายต่อประชากร 1 แสนคน เป็น 42.2 รายต่อประชากร 1 แสนคน ในปี 2553 อย่างไรก็ตามหากกลุ่มเยาวชนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับการระบาดของเอดส์ระลอกใหม่ได้ เพราะข้อมูลการติดเชื้อเอชไอวีในไทยมีสะสม 1.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประมาณ 6 แสนคน ยังมีชีวิตอยู่
          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.และกองทุนโลกยังสนับสนุนงบประมาณ 67 ล้านบาท จัดซื้อถุงยางอนามัย 60 ล้านชิ้น แจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย
          นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาและเป็นพ่อ อยากเห็นเด็กและเยาวชนมองคุณค่าของวันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรักเพื่อนมนุษย์ เห็นอกเห็นใจและเสียสละเพื่อผู้อื่น และที่สำคัญต้องรู้จักรักตัวเอง รักส่วนรวม มองเห็นคุณค่าในตัวเอง อยากฝากเตือนว่าทุกปีในวันวาเลนไทน์จะมีข่าวว่าวัยรุ่นหญิงชายจะใช้เป็นสัญลักษณ์หญิงและชายเป็นของกันและกันหรือมีเพศสัมพันธ์กัน อยากให้วัยรุ่นหรือเยาวชนตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์คือ โรคจะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหนองในซิฟิลิส หรืออาจจะติดโรคร้ายอย่างโรคเอดส์การใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ป้องกันโรคได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่นอาจจะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จะเกิดปัญหาตามมาอีกมาก
          "อยากให้วัยรุ่นและเยาวชนทุกคนเมื่อเกิดอารมณ์และความต้องการทางเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติก็จริง หากแต่ผ่านความต้องการหรือความรู้สึกต้องการมีเพศสัมพันธ์ไปได้ ถือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นสุภาพบุรุษ ขณะเดียวกันผู้หญิงเองหากผ่านช่วงอารมณ์ดังกล่าวมาได้ จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง"นพ.เฉลิมชัยกล่าว และว่า แม้จะรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ แต่เราก็ยังพบว่า ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หมดไปจากสังคมไทย เป็นเพราะความรู้สึกทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงก็เป็นเรื่องธรรมชาติ หากแต่ต้องดูความเหมาะสม ความถูกต้องในช่วงวัยและควรให้อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมและควรจะผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นและไม่ควรจะอยู่ในวัยเรียนมิฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเป็นธรรมชาติจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้
          วันเดียวกัน แผนงานสร้างสื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อเรื่องเพศสัมพันธ์หัวข้อ "รักจริงรอได้" โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-19 ปี จากทุกภูมิภาค 2,428 คนหัวข้อ "รักจริงรอได้" โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-19 ปี จากทุกภูมิภาค 2,428 คนระหว่างวันที่ 22-27 มกราคมที่ผ่านมา พบว่า4 ใน 5 ของวัยรุ่น หรือกว่าร้อยละ 80 มองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่และไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะผู้หญิง มีถึงร้อยละ 86.04 ผู้ชายมีร้อยละ 69.75 สำหรับความเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแสดงความรักพบว่าไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 77.77 อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนเห็นด้วย วัยรุ่นชายร้อยละ 34.38 เพศที่ 3 ร้อยละ 36.05 มากกว่าเพศหญิง ที่มีเพียงร้อยละ 13.05 เมื่อดูระดับการศึกษา พบว่าวัยรุ่นในระดับปริญญาตรีเห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแสดงความรักร้อยละ 23.04 ระดับปวส.ร้อยละ 48.98 มากกว่าวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษา  ที่มีร้อยละ 20.04
          เมื่อดูด้านบทบาทของครอบครัว ในประเด็นการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแสดงความรัก พบว่าเยาวชนที่มีทั้งพ่อและแม่ ไม่เห็นด้วยจะมีเพศสัมพันธ์เพื่อแสดงความรักถึงร้อยละ 80.33 ในขณะที่เยาวชนมีพ่อดูแลคนเดียวไม่เห็นด้วยร้อยละ 67.7 หมายความว่าครอบครัววัยรุ่นที่ไม่มีแม่ที่บ้าน มีแนวโน้มจะเห็นการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแสดงความรักมากกว่าวัยรุ่นที่มีแม่ที่บ้านยังพบว่าครอบครัววัยรุ่นที่ไม่มีแม่ที่บ้าน มีแนวโน้มที่จะเห็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่อง
          เล็กกว่าวัยรุ่นที่มีแม่ที่บ้าน โดยวัยรุ่นที่มีทั้งพ่อและแม่ที่บ้านเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ร้อยละ 81.44 ในขณะที่    วัยรุ่นที่มีพ่อคนเดียวเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าคือร้อยละ 72.78 และวัยรุ่นที่มีแม่ คนเดียวเห็นเป็นเรื่องใหญ่ร้อยละ 80.73 แสดงว่าสถาบันครอบครัวมีผลต่อกระบวนการคิดของวัยรุ่นอย่างมาก
          น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน กล่าวว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ในสังคมไทยยังมีทัศนคติและพฤติกรรมเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม แต่การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นและเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมามักจะออกมาในทางตรงกันข้ามเพราะการนำเสนอนั้นมักจะให้ความสำคัญในประเด็นเชิงลบ และที่สำคัญการนำเสนอนั้นมักจะขาดการรับฟังเสียงของวัยรุ่นอย่างแท้จริงดังนั้น ทุกคนควรรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นให้มากขึ้น และสร้างพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาเพื่อเยาวชนอย่างเหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างกระบวนการคิดใหม่ในสังคม
          ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานผลประเมินแนวโน้มราคาดอกกุหลาบว่า ปกติแล้วในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันวาเลนไทน์ ราคาดอกกุหลาบจะสูงขึ้นทุกปี แต่จะทยอยปรับราคาขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ราคาจะพุ่งสูงสุดกว่าช่วงปกติหลายเท่าตัว แต่ในปีนี้ราคาดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดปรับขึ้นค่อนข้างเร็วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ และมีแนวโน้มว่ากุหลาบที่ปากคลองตลาดปรับขึ้นค่อนข้างเร็วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ และมีแนวโน้มว่าจะปรับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก เนื่องจากเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อการผลิต รวมทั้งผู้ขายไม่มั่นใจว่ากำลังซื้อดอกกุหลาบจะมีเพียงใดจึงรับมาขายในจำนวนจำกัด
          "ราคาดอกกุหลาบล่วงหน้าวันวาเลนไทน์1 สัปดาห์ กุหลาบเนเธอร์แลนด์ราคาต่อดอกในปีนี้อยู่ที่ 700-800 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ราคาต่อดอกอยู่ที่ 500-700 บาท โดยในวันวาเลนไทน์จะเพิ่มเป็น 1,000-1,200 บาทต่อดอก สูงกว่าปกติ 2.5 เท่า ส่วนกุหลาบจีนคุนหมิงในปีนี้อยู่ที่100-150 บาทต่อดอกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ราคา50-100 บาทต่อดอก คาดว่าจะปรับขึ้นจากราคาปกติ 6 เท่าในวันวาเลนไทน์ ส่วนกุหลาบไทยเชียงใหม่ราคาปีนี้อยู่ที่ 15-25 บาทต่อดอกแพงกว่าปีก่อนที่ราคา 15 บาทต่อดอก และคาดว่าจะเพิ่มอีก 4 เท่าจากราคาปกติ"
          ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า เทศกาลวาเลนไทน์เป็นโอกาสที่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีหลังจากช่วงเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้ยอดขายของธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้
          ในปีนี้ แม้ว่าสัญญาณการปรับขึ้นราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาดอกกุหลาบ และราคาอาหารจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น แต่คาดว่าผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายหลักของเทศกาลนี้ ก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ และยังคงใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพฯในช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2555 ในช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน อายุระหว่าง 13-30 ปีส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายมักให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเทศกาลวันแห่งความรัก
          "รายได้ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ อาจจะมาจาก 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มผู้บริโภคตั้งใจจะซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงวันวาเลนไทน์ จากการสำรวจศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าในปีนี้คาดว่าค่าใช้จ่ายในช่วงวันวาเลนไทน์เฉลี่ยอยู่ที่ 878 บาทต่อคน คิดเป็นเม็ดเงินสะพัดทั่วกรุงเทพฯประมาณ 1,280 ล้านบาทหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา"
 
          บรรยายใต้ภาพ
          วาเลนไทน์ - นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แถลงจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์พร้อมนำช้างมาจับคู่แสดง โดยในงานจะนำสัตว์ชนิดต่างๆ มาแต่งตัวจัดคู่โชว์ เช่น ช้าง อูฐ และแพะ รวมทั้งคู่รักที่จดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และเกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นำหลักฐานมาแสดงให้เข้าชมสวนสัตว์ดุสิตฟรี เมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์

pageview  1174828    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved