HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 10/02/2555 ]
สสส.-สมาคมคนตาบอดทำเว็บรองรับคนพิการ
          นายโกวิท ยงวานิชจิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 481,770 ราย คาดว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ตลอดปี 2554 ประมาณ 10,097 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 28 คน สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ จำนวนทั้งสิ้น 55,525 คน คาดว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 2,384 ราย หรือเพิ่มขึ้นวันละ 6-7 คน ส่วนใหญ่จะพบในช่วงอายุ 20-34 ปีมากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงอายุ 5-19 ปีสำหรับจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จากการรายงานผู้ป่วยเอดส์สะสมที่ได้รับจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ จากปี  2527 - ธ.ค. 2554 พบว่ามีผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 43,182 คน มีชีวิตอยู่ 33,641 คน เสียชีวิตแล้ว 9,541 คน และระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,234 คน อัตราส่วนของผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ชายต่อหญิง เท่ากับ 2 ต่อ 1 อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อที่พบมากที่สุด คือ การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 79.36 รองลงมาเป็นการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ร้อยละ 9.92
          นายโกวิท กล่าวว่า สถิติดังกล่าวทำให้กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการป้องกันเอดส์ที่ถูกต้องปลอดภัย ให้สังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม อาทิ การให้บริการเจาะเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ในช่วงปลายปี 54 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยทั้ง 68 แห่ง ตลอดจนมีการจัดสัปดาห์รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ หน่วยงานสังกัดกทม. และชุมชนต่าง ๆ และในช่วงเทศกาลแห่งความรัก กทม. ได้จัดโครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ภายใต้ชื่องาน Heart Connection Stop AIDS "เชื่อมดวงใจหยุดภัยเอดส์" ในวันที่ 14 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น. ที่ลานสกาย ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เอ็นมาร์ค พลาซ่า (N-Mark Plaza) บางกะปิ โดยภายในงานจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานรณรงค์ให้การติดเชื้อเอดส์เป็นศูนย์ (Getting to zero) โดยนางมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯกทม. ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทพ.กฤษดาเรืองอารีย์รัชต์ผู้จัดการ สสส. แถลงข่าว "พัฒนาเว็บไซต์รองรับผู้พิการ   เพื่อการยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น" พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th เพื่อรองรับ    ผู้พิการซึ่งจัดทำร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่นว่าในกลุ่มผู้พิการยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีอยู่ยังไม่รองรับการใช้งานของผู้พิการ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณการว่าไทยมีผู้พิการราว 1.8 ล้านคน หากคนกลุ่มนี้ได้รับโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะช่วยพัฒนาศักยภาพเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมได้ แต่จากการสำรวจพบว่า 90% ของเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่เอื้ออำนวยแก่ผู้พิการและ     ผู้สูงอายุ เพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ สสส.จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th ให้รองรับการใช้งานของ      ผู้พิการทุกประเภทและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
          ทั้งนี้ ปัจจุบันเว็บไซต์ สสส.มีผู้เข้าชมวันละ 15,000 คน ส่วนใหญ่เข้ามาดูข้อมูลด้านสาระสุขภาพ และข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

pageview  1173699    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved