HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 21/02/2555 ]
จี้ล้างใหญ่ศูนย์ราชการโวย'อับชื้น' ขรก.โรครุม-ภูมิแพ้ระนาว28หน่วยผนึกธพส.เร่งแก้
          ผลเจรจา'ธพส.'กับ 28 หน่วยงานในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลงตัว 27 ก.พ.จับมือ'บิ๊กคลีนนิ่งเดย์'หลัง ขรก.แห่ร้องเรียน
          จากกรณีที่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานจาก28 หน่วยงาน ภายในอาคารศูนย์ราชการ นำโดยนายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้องเรียนปัญหาต่างๆเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารอาคารศูนย์ราชการ อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองภายในอาคาร ปัญหาการจัดการจราจรและสถานที่จอดรถยนต์ของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ ปัญหาการรักษาความสะอาดบริเวณภายใน เช่นห้องสุขา บริเวณบันไดทางเดินภายในอาคารและโดยรอบอาคาร มีขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็นไม่ถูกสุขอนามัย ปัญหาการให้บริการรถยนต์รับ-ส่ง จากถนนแจ้งวัฒนะมายังอาคารและปัญหาการให้บริการร้านอาหารที่มีจำนวนไม่เพียงพอ ราคาแพงและขาดคุณภาพ
          นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่า การเจรจาระหว่าง ธพส. และตัวแทน 28 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง ธพส.รับปากยินดีแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองภายในอาคาร โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงจะได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดวันทำความสะอาดครั้งใหญ่(บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) และกำหนดค่ามาตรฐานด้านคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองร่วมกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ต่อไป
          "ผลสรุปของการเจรจาวันนั้น ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแก้ปัญหา หลังจากข้อร้องเรียนเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา การทำความสะอาดครั้งใหญ่ แม้จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองกลิ่นอับชื้นได้ เพราะการเปิดให้บริการศูนย์ราชการฯ ไม่ได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่เนื่องจากการทยอยขนเข้าของแต่ละหน่วยงานไม่พร้อมเพรียงกัน ประกอบกับปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขทันที จากภาวะว่างเว้นบอร์ดและผู้บริหาร ธพส." นายประวิชกล่าว
          นายประวิชกล่าวว่า ส่วนปัญหาด้านอื่นๆที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว เช่น การจัดร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายอาหารจานละไม่เกิน 25 บาท เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการการจัดรถโดยสารขนาดเล็กรับส่งข้าราชการพนักงานหมุนเวียน การเพิ่มเวรทำความสะอาด เป็นต้น
          อนึ่ง ก่อนหน้านี้ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร 29-30 หน่วยงาน ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้ร้องเรียนถึงนายประวิชหลายอย่างภายในอาคารพนักงานและข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารไม่สะดวกสบาย โดยเฉพาะสภาพอากาศมีฝุ่นขนาดเล็กและกลิ่นอับชื้นสูงภายในอาคาร ส่งผลทำให้ข้าราชการเป็นภูมิแพ้และโรคทางเดินหายใจจำนวนมาก จึงได้ให้บริษัท Piahstreams Consultant Services,INC.USA บริษัทเอกชนเข้ามาตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองภายในอาคารบริเวณชั้น 1, 5, 7, 9 ของทุกสำนักงาน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าไม่มีพื้นที่ส่วนไหนผ่านเกณฑ์ตามค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะห้องนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาส ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บริเวณชั้น 9 พบความชื้นในอากาศไม่สมดุล ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อรา รวมทั้งยังได้ตรวจสอบห้องทำความควบแน่น ปรากฏว่ามีหยดน้ำตลอดเวลา ฝ้าเพดานมีความชื้นสูงและฝ้าบางส่วนทาสีทับใหม่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา ต้องแก้ไขปรับปรุงระบบปรับอากาศให้ดีขึ้นอย่างเร่งด่วน
          ต่อมา ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเชิญกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรวจสอบสภาพอากาศภายในอาคารศูนย์ราชการฯ ผลการตรวจสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ทางข้าราชการก็ยังไม่เห็นด้วย เพราะเกิดผลกระทบชัดเจน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้หารือร่วมกันระหว่าง บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และกระทรวงการคลัง หน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลอาคารกับผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ

pageview  1176748    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved