HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 16/02/2555 ]
แพทยสภาเล็งปรับแนวทางปฏิบัติไฟเขียว15ปีขึ้นไปตรวจเอชไอวี

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.สมศักดิ์โล่ห์เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เปิดเผยว่า จากการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเอดส์ ซึ่งเดิมอนุญาตให้แพทย์ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น เป็นให้วัยรุ่นสามารถตรวจเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จึงจำเป็นต้องแก้ไขแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

          "ส่วนจะกำหนดอายุจะมีการหารือกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปตรวจหาเชื้อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง เนื่องจากเห็นว่าเด็กในวัยดังกล่าวมีความสามารถในการเข้าใจ และสามารถตัดสินปัญหาได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมการตรวจในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิสหนองใน ฯลฯ ด้วย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มการติดเชื้อโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติฯ ได้ข้อสรุปในการประชุมอีกครั้งวันที่ 19 มีนาคมนี้ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการแพทยสภา และออกเป็นข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นพ.ศ... เพื่อให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป" ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว และว่า นอกจากนี้ จะหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อขอให้พิจารณาขยายสิทธิประโยชน์ให้กับวัยรุ่นที่สมัครใจเข้ารับการตรวจหาเชื้อดังกล่าว โดยเข้ารับการตรวจได้ตามความต้องการหรือมากกว่าปีละ 2 ครั้ง ไม่ต้องจ่ายเงิน และสามารถตรวจได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่จำกัดเฉพาะแต่ในคลินิกนิรนาม
          "เดิมที่แพทยสภากำหนดไว้ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนเข้ารับการตรวจการติดเชื้อนั้น เพราะความเข้าใจในโรคเอดส์ในอดีตคือโรคที่รักษาไม่ได้ จึงจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองรับรู้ แต่ปัจจุบันโรคเอดส์ไม่ใช่โรคที่ต้องตายอย่างเดียวอีกต่อไป บางคนมีชีวิตอยู่ได้ถึง 40 ปีบวกกับการรักษาโรค ผู้ป่วยสามารถรักษาได้ฟรีตามสิทธิการรักษาพยาบาล ดังนั้น ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องทราบเรื่องก็ได้ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าที่จะตรวจหาเชื้อมากขึ้นถ้าเขาต้องการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยในการดูแลตัวเอง" ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

pageview  1174285    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved