HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 05/02/2555 ]
นักวิจัยพบ'ปลาร้า'มีสารก่อมะเร็ง

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีการจัดบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง 9 เคล็ดลับ 9 สู่อาหารต้านมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์โดย น.ส.ศุลีพร แสงกระจ่าง นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้มีมะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มากกว่า 100 ชนิด และพฤติกรรมการรับประทานอาหารถือเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็ง 1 ใน 3 ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมะเร็งได้

          น.ส.ศุลีพรกล่าวว่า ที่สำคัญพบด้วยว่าในปลาร้าที่นิยมรับประทานกันนั้นจะมีการใส่ดินประสิวเพื่อใช้ในการถนอมอาหารด้วย ซึ่งในดินประสิวนี้จะมีสารไนโตรซามีน ซึ่งถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับที่ 2 ที่จัดระดับโดยนักวิจัยจากทั่วโลก เรียงลำดับความรุนแรงจาก 1-4 ซึ่งหากเป็นสารก่อมะเร็งที่มีความรุนแรงมากที่สุดจะอยู่ในระดับที่ 1 ซึ่งการพบสารไนโตรซามีนในปลาร้านั้นจะพบทั้งในตัวของปลาร้า และในน้ำปลาร้าดังนั้นจึงไม่ควรที่จะรับประทานปลาร้าดิบๆเพราะจะเป็นการเพิ่มอัตราความเสี่ยงที่จะได้รับสารดังกล่าว ก่อนรับประทานปลาร้าจึงควรที่จะนำไปทำให้สุกก่อน และควรรับประทานผักด้วย

pageview  1168149    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved