HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 05/02/2555 ]
ชาว'คลิตี้'รอคำตัดสินศาลอุทธรณ์ เรียกค่าเสียหายเหมืองตะกั่วพัน

 

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผอ.ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คดีที่นายยะเสอะนาสวนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ พร้อมกับชาวบ้านคลิตี้รวม 151 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกรวม 7 คน จำเลย ข้อหาหรือฐานความผิดละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น1,041,952,000 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ทั้งในน้ำและ ตะกอนดิน จากการทำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ตะกั่วของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 14 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีตัดสินให้บริษัทเจ้าของโรงแต่งแร่กับพวกรวม 7 คน ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่าง เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 35,800,000 บาท และให้ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป หากไม่ยอมดำเนินการ ให้ชาวบ้านดำเนินการเอง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้งชาวบ้านและบริษัทต่างยื่นอุทธรณ์ โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีจะอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
          สำหรับคดีอื่นๆ ที่ชาวบ้านคลิตี้ฟ้องร้องมีอีก 2 คดี คือ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หมายเลขแดงที่ 34262/2550 ระหว่างนายกำธร ศรีสุวรรณมาลา ที่ 1 กับพวกรวม 8 คนโจทก์ ส่วนบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ 1 กับพวก รวม 2 คนจำเลย โดยศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์รวม 29,551,000 บาทขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
          ส่วนคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหมายเลขแดงที่ 63/2551 ระหว่าง นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ ที่ 1 กับพวก รวม22 คน ผู้ฟ้องคดี กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องศาลพิพากษาว่า กรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูหรือระงับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ล่าช้าเกินควร ละเลยต่อหน้าที่ในการเรียกค่าเสียหายจากผู้ก่อมลพิษก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี ให้ชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีคนละ 8,758 บาท รวมถึงค่าเสียหายต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคนละ25,025 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

pageview  1168234    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved