HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 14/02/2555 ]
หมอเอกชนชี้'เมดิคัลฮับ'มีดี-เสีย ไม่เกี่ยวกับการดึงแพทย์จากชนบท

         หมอ รพ.เอกชนแนะ หากรัฐเดินหน้าประเทศไทยศูนย์กลางการแพทย์จริงต้องเตรียมแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่ม ด้านกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการณ์ ค้านสุดตัว เหตุจะยิ่งสร้างปัญหาแพทย์ขาดแคลน

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท 2 กล่าวถึงกรณีการผลักดันนโยบายมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือเมดิคัลฮับ ว่า นโยบายดังกล่าวมีทั้งผลกระทบด้านบวกและลบ ไม่ต่างจากนโยบายอื่นๆ แต่ตนมองว่า เมดิคัลฮับ เป็นการสร้างโอกาสให้แพทย์และระบบสาธารณสุขไทยก้าวหน้าด้วยศักยภาพที่ทัดเทียมต่างชาติ ทั้งเรื่องการก้าวสู่หลักสูตรแพทย์นานาชาติ ซึ่งนอกจากการที่แพทย์ไทยจะเชี่ยวชาญด้านภาษาสากลแล้ว ยังมีโอกาสศึกษาศาสตร์การแพทย์ระดับสูงและเฉพาะด้านมากขึ้นหากพิจารณาตามลักษณะทั่วไป แน่นอนว่าเป็นการสร้างระบบสาธารณสุขเชิงธุรกิจแน่นอน แต่ไม่เชื่อว่าระบบนี้จะเอื้อต่อโรงพยาบาล (รพ.) เอกชนได้ เพราะขนาดของเตียงผู้ป่วย และมาตรฐานต่างๆ ส่วนมากจะเป็นของภาครัฐที่จะทำหน้าที่ในการรองรับ
          ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่หลายภาคส่วนมีการแสดงความคิดเห็นว่า ระบบดังกล่าวจะดึงแพทย์ชนบท ออกจากท้องถิ่นหรือไม่ นพ.สันต์กล่าวว่าจริงๆ แล้ว นโยบายการผลิตแพทย์ชนบทกับระบบเมดิคัลฮับ เป็นคนละเรื่องกัน เนื่องจากระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์และมาตรฐานบริการ แต่แพทย์ชนบทเป็นปัญหาบุคลากรที่ไม่ยอมอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเหตุที่แท้จริงก็ไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่กรณีเมดิคัลฮับ จะใช้ปัญหาดังกล่าวมาตั้งข้อกังวลไม่ได้ เนื่องจากเป็นคนละส่วน
          นพ.สันต์กล่าวว่า หากระบบดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะมีผู้ป่วยต่างชาติเดินทางมารักษาในเมืองไทยถึง 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนการใช้บริการด้านทันตกรรมด้านความงาม และด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในส่วนทันตกรรมนั้น ยังพบว่าบุคลากรยังน้อย หากชาวต่างชาติเข้ามารับบริการแล้ว สธ.ไม่พร้อมรับก็จะต้องสะดุดเช่นกัน เพราะจำนวนผู้ป่วยต้องมากขึ้นขณะที่ด้านเสริมความงามก็แน่นอนว่าไทยแข่งขันได้สบายมาก เพราะมีระบบบริการหลังการรักษาที่เยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าใจว่าการเชื่อมโยงการแพทย์ที่รองรับนานาชาติ เกรงว่าไทยจะถูกตั้งเป้าจากต่างประเทศเพื่อกระจายผู้สูงอายุเข้ามารับบริการ ด้วยเหตุผลที่ว่า ประเทศไทยแข็งแกร่งเรื่องวัฒนธรรมการดูแล หากจะพัฒนาระบบอย่างสมบูรณ์ต้องเลือกเน้นการผลิตบุคลากรสาธารณสุข นอกเหนือจากพยาบาลให้มากด้วย เช่น ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่พยาบาลและแพทย์ เป็นต้น ซึ่งหากทำได้ระบบก็ไปได้ดี
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันทางกลุ่มรักหลักประกันสุขภาพได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเมดิคัลฮับโดยบางส่วนของแถลงการณ์ระบุว่า นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ขัดแย้งกับนโยบายการทำให้ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสาธารณสุข และจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนไทย เนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทยยังมีข้อจำกัด บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดการดึงตัวบุคลากรที่เรียกว่า "สมองไหล" ไปรองรับบริการศูนย์กลางทางการแพทย์มากขึ้น รวมถึงการที่โรงเรียนแพทย์เอาเงินบริจาคสร้างตึกไปให้บริการคนเพียงบางกลุ่มและชาวต่างชาติมากกว่าจะใช้เพื่อรองรับประชาชนทุกคนให้ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม

pageview  1174343    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved