HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 14/02/2555 ]
สกัด'บอระเพ็ด' ลดความดันโลหิต

          "บอระเพ็ด"สมุนไพรไทย มีรสขมตามตำราไทย มีสรรพคุณแก้ไข้แก้กระหายน้ำ เป็นยาเจริญอาหาร ยาอายุวัฒนะ และลดความดันโลหิต แต่ยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ดังนั้น ทีมงานวิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุลหัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) น.ส.ศรีสุรัฐ ดวงใสผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกคือนายวัชระ จงสา น.ส.สมฤดี ยอศิลป์น.ส.นาตยา ทองเสภี และ น.ส.วรากรแซ่ภู่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ของบอระเพ็ดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและลดความดันโลหิตได้จริงเพื่อพิสูจน์ผลก่อนอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์
          "รศ.ดร.ฉวีวรรณ" บอกว่าทำการทดลองโดยนำลำต้นบอระเพ็ดมาสกัดด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้ในตำรายาไทย คือต้มด้วยน้ำ จากนั้นแยกเอาส่วนน้ำต้มไปสกัดด้วยสารละลายเคมี เพื่อให้ได้ตัวยาที่เข้มข้นกำจัดตัวทำละลายออกแล้วนำไปทำให้แห้งนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยนำสารสกัดมาละลายน้ำ เพื่อทำการพิสูจน์ว่าจะใช้เป็นยารักษาได้หรือไม่ ขั้นตอนการศึกษาได้ทำในหนูขาวใหญ่ โดยตัดแยกหลอดเลือดแดงออกมาศึกษาในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดบอระเพ็ดมีผลทำให้หลอดเลือดคลายตัว และศึกษาในตัวหนูขาวใหญ่โดยการฉีดสารสกัดบอระเพ็ดเข้าไปในหลอดเลือดดำพบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต และมีฤทธิ์ต่ออัตราการเต้นของหัวใจสองแบบคือ ลดอัตราการเต้นของหัวใจก่อนและตามด้วยการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
          "ผลดังกล่าว เป็นการยืนยันได้ว่าบอระเพ็ดมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต แต่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจด้วย ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าในบอระเพ็ดสารออกฤทธิ์หลายตัวทำงานร่วมกัน เพื่อจะพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าว จึงศึกษาทางเคมีเพื่อแยกสารออกฤทธิ์จากสารสกัดบอระเพ็ด สามารถแยกสารบริสุทธิ์ที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดชนิดของสารที่แยกออกมาได้ประมาณครึ่งหนึ่ง มีนักวิจัยท่านอื่นๆ เคยพบมาแล้วแต่ไม่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
          "เราเป็นกลุ่มแรกที่พิสูจน์ได้ว่าบอระเพ็ดมีผลลดความดันได้จริง สามารถออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต แต่ในขณะ
          เดียวกันก็เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ มีผลทำให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ชาวบ้านหรือตำราอ้างไว้ สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริง สาเหตุที่เรายังไม่ผลิตเป็นเม็ดยาเนื่องจากมีการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าถ้ากินบอระเพ็ดนานๆ มีพิษต่อตับและไต"
          สิ่งที่ควรศึกษาก่อนผลิตเป็นเม็ดยา คือสารที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวมีพิษหรือไม่ แล้วส่วนไหนที่มีพิษอยู่ในบอระเพ็ด จะได้กำจัดส่วนนั้นออก เพราะฉะนั้น ยังต้องศึกษาอีกระยะหนึ่ง เหตุผลอีกอย่างเพราะว่าสารที่อยู่ในลำต้นบอระเพ็ดมีปริมาณน้อยมาก
          เพียง 0.25% แต่มันมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆ ถึงแม้สารที่เราสกัดมาจะมีน้อย มันก็แสดงฤทธิ์ให้เราเห็น
          มอ.กำลังศึกษาอยู่คือ 1.แยกสารที่ออกฤทธิ์ให้บริสุทธิ์ที่สุด ขณะเดียวกันก็สามารถขจัดส่วนที่เป็นองค์ประกอบจำนวนมากออกไป เวลากินเข้าไปจะได้ไม่ต้องกินขยะเข้าไปมากเกินความจำเป็นเพราะจะมีผลต่อตับหรือไต ทีมงานวิจัยต้องพิสูจน์สารพิษที่อยู่ในลำต้นบอระเพ็ดเพื่อแยกสารนั้นออกมาก่อนที่จะผลิตเป็นยาสู่ผู้บริโภค


pageview  1174272    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved