HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 13/02/2555 ]
'สายตรวจ สำรวจรัก'สกัดเด็กกลุ่มเสี่ยง'วาเลนไทน์'

         14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก เป็นอีกวันที่ทำให้ใครหลายคนสดชื่นหากแต่ในมุมกลับกันก็อาจมีหลายคนก้าวพลาดในวันแห่งความรักและไม่อาจย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขปัญหา

          จากผลการศึกษาเรื่อง 'วงจรการก้าวพลาดของเด็กและเยาวชน' ของนายธวัชชัย ไทยเขียวอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ระบุไว้ในหัวข้อ'วงจรพฤติกรรมการกระทำผิดกับช่วงเวลา' ตอนหนึ่งว่าความผิดเกี่ยวกับเพศมักจะเกิดในช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล การสอบครั้งสุดท้ายของช่วงชั้น ประหนึ่งว่าจะไม่เจอกันอีกแล้ว และวันวาเลนไทน์ ที่ปกติความผิดเกี่ยวกับเพศมักมีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราด้วย
          สอดคล้องกับผลสำรวจเรื่อง 'ทัศนคติผู้ชายกับความรุนแรงที่ซ่อนแฝงในความรัก'โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จากกลุ่มตัวอย่างเพศชายอายุ 12-35 ปี จำนวน 1,000 คน ใน10 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีนครปฐม เชียงใหม่ ฯลฯ พบว่าร้อยละ 36 เชื่อว่าผู้หญิงต้องแสดงออกถึงความรักด้วยการยอมมีเพศสัมพันธ์ และอีก 23% มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะแสดงความรักด้วยการยอมมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์
          ทั้งผลการศึกษาของนายธวัชชัย และผลสำรวจเรื่องทัศนคติผู้ชายกับความรุนแรงที่ซ่อนแฝงในความรัก จึงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ดังนั้นการสร้างเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้ชิงสุกก่อนห่าม ตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันตัวจากความเสี่ยงต่างๆจึงสำคัญอย่างยิ่ง
          พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ (โฆษก ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ผบ.ตร.เป็นห่วงเด็กหรือเยาวชนเสี่ยงต่อการประพฤติตัวไม่สมควร หรืออาจเข้าไปเที่ยวเตร่ในสถานที่ที่ไม่สมควร จึงสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติของ ตร.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คือ1.ดำเนินการตามมาตรการพิทักษ์เด็ก 2.เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบสถานบริการต่างๆโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้สถานบันเทิงเปิดเกินเวลา หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการเด็ดขาดกับเจ้าของสถานบริการ  ใช้มาตรการให้หยุดกิจการชั่วคราว
          3.กวดขัน ตรวจตรา ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ เช่น สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด และเรียกผู้ประกอบการมาประชุมขอความร่วมมือสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนมั่วสุมทางเพศ 4.กวดขันจับกุมสถานที่ลักลอบจำหน่ายสุราแก่เด็กและเยาวชน 5.จัดกำลังตำรวจกวดขัน ตรวจตราตามสถานที่ต่างๆ อาทิ สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร์โต๊ะสนุกเกอร์  และร้านคาราโอเกะ
          "หากพบเด็กหรือเยาวชนประพฤติตัวไม่เหมาะสมขั้นต้นให้ว่ากล่าวตักเตือน และขอความร่วมมือห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีออกจากบ้านหลังเวลา 22.00 น. หากเจ้าหน้าที่พบหลังเวลาที่กำหนดจะเชิญตัวมาตักเตือนที่สถานีตำรวจ พร้อมเรียกผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้าน"โฆษก ตร.กล่าว และว่า6.ตั้งจุดตรวจ ว.43 และ ว.43 พิเศษเน้น กวดขันจับกุมผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ และ 7.ขอความร่วมมือสุภาพสตรี  แต่งกายรัดกุม ไม่ใส่เครื่องประดับมีค่า เพื่อไม่ให้ยั่วยุทางเพศและเป็นมูลเหตุจูงใจต่อการประทุษร้ายต่อทรัพย์
          อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกองบังคับการ  ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.) ระบุว่า มักมีผู้นำความรักมาบังหน้าเพื่อหลอกลวงเด็กและสตรี ซึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และก่อปัญหาสังคม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การค้าประเวณีในสถานศึกษากลายเป็นวงจรอาชญากรรมทำให้เกิดปัญหาเด็กและทารกถูกทอดทิ้ง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ทารุณกรรม หรือถูกระทำด้วยความรุนแรงโดยมิชอบจากผู้เลี้ยงดู
          ซึ่ง พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รรท.ผบก.ปคม. รับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทำความผิดค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน และการจัดระเบียบสังคมโดยตรงมีคำสั่งให้เฝ้าระวังป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ในช่วงวันวาเลนไทน์ ปี 2555 โดยระบุถึงสถานการณ์ว่ากลุ่มหนุ่มสาวมักจะนัดเลี้ยงสังสรรค์ตามสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านอินเตอร์เน็ตร้านเกม สวนสาธารณะ และสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมมาพัก เช่น พัทยาเชียงใหม่ และภูเก็ต  เป็นต้น
          รวมทั้งมีกลุ่มคนใช้เป็นโอกาสวันวาเลนไทน์แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการนำเด็กเยาวชน และสตรีไปค้าประเวณี มอมเมาหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กเยาวชนใช้บริการ และนำไปสู่การละเมิดสิทธิเด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ จึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการ บก.ปคม.สืบสวนจับกุมกลุ่มเสี่ยง สถานบันเทิง สถานบริการที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
          ในเชิงสังคมได้จัดชุดประชาสัมพันธ์แนะนำเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษา สถานบันเทิง สถานบริการ สวนสาธารณะ รวมทั้งจัดโครงการ 'สายตรวจ สำรวจรัก' เฝ้าระวังวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มวุฒิภาวะให้วัยรุ่น ช่วยเหลือเด็กและทารกที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกทารุณกรรม ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากผู้เลี้ยงดู
          โดยโครงการ 'สายตรวจ สำรวจรัก' ต่อเนื่องมาจากวันลอยกระทงปี 2553 มีการจัดชุดสายตรวจกองกำกับการ 1-6 กองกำกับการละ 2 ชุด ชุดละ 10 คน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง หากพบเห็นวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่ดี จะแนะนำตักเตือน หากกระทำผิดจะดำเนินคดี มีศูนย์ฮอตไลน์หมายเลข 08-9025-4490 เพื่อให้คำปรึกษาผู้ตกเป็นเหยื่อ หรือสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อ
          รวมทั้ง รับแจ้งเหตุสร้างเครือข่ายประชาชนให้ทำหน้าที่สายตรวจช่วยเฝ้าระวัง ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลทำหน้าที่สายตรวจให้คำแนะนำตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

pageview  1174285    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved