HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 23/06/2564 ]
เร่งขึ้นทะเบียนมรดกชาติ กัญชาไทย4พันธุ์

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ที่อาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วมว่า กัญชาไทย 4 สายพันธุ์ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้ขออนุญาตปลูกอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกอบด้วย สายพันธุ์หางกระรอก ภูพานเอสที 1,สายพันธุ์หางเสือสกลทีที 1,สายพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และ สายพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 ที่มีสารสำคัญ คือ สารทีเอชซี (THC) และ สารซีบีดี (CBD) ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นการปลูกศึกษาวิจัยและใช้เป็นต้นแบบการปลูกในโรงเรือนแบบกรีนเฮาส์ ที่มีระบบการปลูกในวัสดุทดแทนดิน ให้น้ำและธาตุอาหารผ่านระบบน้ำหยด การพัฒนากัญชาพันธุ์ไทยของกรมวิทยาศาสตร์ฯ จะนำพันธุ์ที่ได้ไปขยายให้กับเครือข่ายวิจัยร่วมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตสกลนคร เพื่อเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
          นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้กัญชาทั้ง 4 พันธุ์ อยู่ในระหว่างการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อขึ้นทะเบียนกัญชาพันธุ์ไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้เกิดเป็นมรดกของชาติ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยได้รับรายงานจาก นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับการนำส่วนต่างๆ ของ
          ต้นกัญชามาวิจัยต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พบว่า สารสกัดจากรากของต้นกัญชาจากการวิจัยในหลอดทดลอง มีผลช่วยรักษาเซลล์เนื้อเยื่อของปอด จึงมอบให้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ทำการทดลองวิจัยอย่างจริงจังและรวดเร็วที่สุด เพื่อจะนำไปพื้นฟูเซลล์เนื้อเยื่อปอดที่ถูกทำลายจากโรคโควิด-19 ให้กลับมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุด รวมถึงอวัยวะอื่นๆ ของมนุษย์ด้วย


pageview  1182112    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved