HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 09/07/2563 ]
ฝนมาระวัง!ชิคุนกุนยาแนะกำจัดยุงลายพาหะ

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 63  พบผู้ป่วย 3,258 ราย จาก 56 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับคือ 25-34 ปี, 35-44 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคกลาง ภาคเหนือภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือจันทบุรี อุทัยธานี ลำพูน ระยอง ตราดจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบมีการรายงานผู้ป่วยใหม่ใน 2 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ลำปาง
          ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น จากที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของไทย เนื่องจากปัจจุบันการพบผู้ป่วยโรคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคใต้ สามารถพบผู้ป่วยได้ในภาคอื่นๆ เช่นกัน
          สำหรับโรคปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ติดต่อโดยแมลง มียุงลายเป็นพาหะ ผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวม หรืออักเสบ ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่นหรืออ่อนเพลีย การป้องกันที่ดีที่สุดคือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยให้สถานพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่เกล็ดเลือดปกติ


pageview  1175651    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved