HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 09/04/2563 ]
เร่งวิจัยตรวจ โควิด-19 รวมตย.

สธ.ชี้ประหยัด-รู้สถานการณ์โรค
          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.พัฒนาวิธีตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง เผยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานการณ์โรคได้ ล่าสุดอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน
          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง (pooled sample testing) สำหรับการประเมินความชุกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความชุกของการติดเชื้อต่ำ เช่น การสำรวจความชุกในบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดกว้างขวาง การสำรวจความชุกในกลุ่มนักเรียน การสำรวจความชุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ การสำรวจความชุกก่อนการยกเลิกมาตรการด้านสังคม
          "การตรวจแบบรวมตัวอย่าง เคยมีการศึกษามาแล้วในประเทศอิสราเอล โดยมีการนำวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างมาใช้ สามารถนำตัวอย่าง 64 ราย มาตรวจรวมกันในครั้งเดียว ซึ่งวิธีนี้แม้จะลดต้นทุนในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส SARSCoV-2 ที่ทำให้เกิดโควิด-19" นพ.โอภาสกล่าว
          อย่างไรก็ตาม นพ.โอภาสกล่าวว่า แต่การศึกษาในประเทศอิสราเอลนั้น ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ม.อ. จึงร่วมกันวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะได้วิธีการทางระบาดวิทยาและวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ภายใน 3 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการ วิจัยในคน
          ด้าน ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า แนวคิดเรื่องนี้มีมานานแล้ว คาดว่าจะเหมาะสมมากสำหรับการตรวจยืนยันที่มีความไวสูงอย่าง RT-PCR ที่ใช้กันอยู่
          "สำหรับข้อดีของการตรวจแบบ pooled sample คือ ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจลงได้หลายเท่า และเสียค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการน้อยลง ถ้าตรวจแล้วได้ผลลบ ก็บ่งบอกว่าโอกาสติดเชื้อในกลุ่มตัวอย่างต่ำมาก ถ้าได้ผลบวกค่อยมาทำการตรวจเพิ่มเติม สิ่งที่จะศึกษานี้คือ ทดลองหา pool size หรือจำนวนตัวอย่างต่อกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างในสังคมไทยทั่วไป ในช่วงเวลาต่างๆ กัน" ศ.นพ.วีระศักดิ์กล่าว


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved