HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 10/04/2563 ]
ผลิตหน้ากากเฟซชิลด์1.5แสนชิ้น

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ. มอบหมายให้ตนดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใช้ศักยภาพของผู้เรียนอาชีวะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติการดูแลรักษาและคัดกรองผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ตนได้มอบหมายให้อาชีวะจัดตั้งศูนย์การผลิตทุกภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 มีสถานศึกษาที่ร่วมผลิตอุปกรณ์ช่วยป้องกัน จำนวน 345 แห่ง โดยมียอดการผลิต ดังนี้ หน้ากาก Face Shield จำนวน 148,654 ชิ้น กล่องควบคุมการฟุ้งกระจาย 4,046 กล่อง แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 178 แคปซูล เคาน์เตอร์คัดกรองผู้ป่วย 1,349 อัน นอกจากนี้ ยังประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาล เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV 23 ตู้ ผ้าคลุมอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 20 ชุด รองเท้าทางการแพทย์ 50 คู่ ถุงเท้าใช้ในห้องผ่าตัด 20 คู่ ชุดสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 100 ชุด ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 24 ตู้ อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ 26 ชุด และชุดป้องกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 200 ชุด เป็นต้น


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved