HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 01/04/2563 ]
เยี่ยมจุดคัดกรองด่านรอยต่อ

  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.พรชัย มาหลิน รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธุ์ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ติดพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดข้างเคียง เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างตำรวจ ทหารฝ่ายปกครองอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานขนส่ง คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกใน จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การตั้งจุดคัดกรองประชาชนครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพราะมีการเดินทางผ่านเส้นทางจังหวัดข้างเคียงเข้าสู่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งเส้นทางผ่านจากมุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และอุดรธานี ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวก แต่เน้นความปลอดภัย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของการตรวจคัดกรอง หากมีไข้ต้องเข้ารับการรักษาหากเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง รักตนเอง รักคนรอบข้าง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน สำหรับ จ.กาฬสินธุ์มีการจัดสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายสอบสวนโรค โดยใช้พื้นที่ของแต่ละอำเภอที่จัดไว้ หรือให้ประชาชนกักตัวเองที่บ้าน แยกเป็นส่วนตัว จนถึงวันนี้มีผู้ป่วยยืนยัน 2 คน.


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved